Vaidas Morkevičius

Dr. Vaidas Morkevičius yra DAtA centro asocijuotas tyrėjas, taip pat mokslo grupės „Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis“ vyr. mokslo darbuotojas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete, Kauno technologijos universitete. Jo mokslinių tyrimų sritys: politinė komunikacija, piliečių bei elito nuostatos ir elgsena, socialinė struktūra ir nelygybė, socialinių tyrimų metodai. Su Zenonu Norkumi 2011 m. publikavo vadovėlį „Kokybinė lyginamoji analizė“. Nuo 2002 m. KTU, VDU ir ISM yra dėstęs įvairius tyrimo metodų kursus. 2008-2018 m. buvo Europos socialinio tyrimo nacionalinis koordinatorius Lietuvoje. Kaip bendraautorius yra prisidėjęs prie statistinės kiekybinių duomenų analizės ir kompiuterizuotos kokybinių duomenų analizės mokomosios medžiagos parengimo.
Lektorius tyrimuose analizuoja politinę komunikaciją taikydamas kiekybinius ir kokybinius metodus ir daugiau nei 15 metų dirba su kokybinių duomenų analizės programiniais paketais. Lektorius turi sukaupęs daugiau nei 15 metų patirties mokydamas ir konsultuodamas, kaip dirbti su kiekybinių duomenų analizės programine įranga.
Daugiau informacijos Vaido Morkevičiaus KTU Tyrėjo paskyroje.

Vilma Sukackė

Dokt. Vilma Sukackė yra DAtA centro asocijuota tyrėja, lektorė, mokslinio žurnalo „Informacinės technologijos ir valdymas“ redaktorė ir Kauno technologijos universiteto (KTU) edukologijos doktorantė. Jos mokslinių interesų ir kompetencijos sritys yra technologijomis praturtintas mokymas(-is), mokslinių tyrimų metodai ir sociolingvistika.
Lektorė bakalauro ir magistro studentams dėsto tokius modulius kaip „Socialinių tinklų ir medijų analizė“, „Kompiuteriniai kokybinio tyrimo metodai“, „Įvadas į tyrimo metodus“ bei „Šiuolaikinės edukacinės sistemos ir technologijos”. Ji yra tarptautinių konferencijų (pvz., ICIST, IVUS) organizacinio komiteto pirmininkė ir įvairių tarptautinių bei nacionalinių renginių organizacinio komiteto narė. Nuo 2020 m. Vilma Sukackė oficialiai yra registruota kaip viena iš MAXQDA profesionalių lektorių MAXQDA lektorių tinkle.
Vilma Sukackė rengia seminarus ir dirbtuves apie tyrimų metodus, kompiuterizuotą duomenų analizę, akademinį rašymą ir technologijomis praturtintą mokymą(-si) tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Lektorė taip pat organizuoja įvairius mokymus ir renginius, kurių tikslas – plėtoti dėstytojų bei doktorantų kompetencijas ir tinklaveiką.

Rimantas Rauleckas

Dr. Rimantas Rauleckas yra Duomenų analizės ir archyvavimo (DAtA) centro (Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, KTU) docentas. Jo mokslinių tyrimų sritis yra viešasis valdymas, o pagrindinis dėstomas dalykas – socialinių tyrimų metodai. Savo tyrimuose jis taiko statistinės analizės metodus apklausų duomenims. Kaip bendraautorius yra prisidėjęs prie statistinės kiekybinių duomenų analizės (www.lidata.eu/mokymai/metodologiniai/SA) mokomosios medžiagos parengimo.
Daugiau informacijos Rimanto Raulecko KTU Tyrėjo paskyroje.

Audronė Telešienė

Dr. Audronė Telešienė yra sociologijos profesorė bei Duomenų analizės ir archyvavimo (DAtA) centro vadovė (Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, KTU). Jos mokslinių tyrimų sritys: aplinkosauginė elgsena ir nuostatos, klimato kaitos socialinis suvokimas ir komunikacija, socialinės gerovės studijos bei socialinių tyrimų metodai. Savo tyrimuose, greta kitų kokybinių ir kiekybinių metodų, ji taiko sisteminę literatūros analizę.
Daugiau informacijos Audronės Telešienės KTU Tyrėjo paskyroje.

Grahamas Hughesas

Grahamas Hughesas nuo 2011 m. veda MAXQDA mokymus ir yra dėstęs daugiau nei 40 tiesioginių (angl. face-to-face) seminarų bei daugiau nei 200 internetinių seminarų. Iki 2011 m. jis daugiau nei 20 metų vesdavo mokymus ir teikdavo konsultacijas telefonu kitų programinės įrangos paketų naudojimo klausimais.

Florian Rabitz

Dr. Florianas Rabitzas turi Laisvojo Briuselio universitetopolitikos mokslų daktaro laipsnį. Jis yra Kauno technologijos universiteto vyriausias mokslo darbuotojas, anksčiau dėstė San Paulo universitete. Jo pagrindiniai tyrimų interesai yra tarptautinės institucijos ir globalus aplinkos valdymas. Paskutinės lektoriaus publikacijos buvo paskelbtos mokslo žurnaluose Environmental PoliticsGlobal Policy ir Review of European, Comparative and International Environmental Law.
Daugiau informacijos Floriano Rabitzo KTU Tyrėjo paskyroje.

Jose Echavarren

Dr. Jose M. Echavarren yra įgijęs sociologijos daktaro laipsnį Navaros universitete (Ispanija). Jo daktaro disertacija 2007 m. sulaukė Ispanijos Sociologų ir politologų asociacijos apdovanojimo. 2006 m. dirbo Andalūzijos studijų centro tyrėju. Šiuo metu jis dirba dėstytoju Pablo de Olavide universitete (Ispanija), kur dėsto kiekybinius metodus ir aplinkosaugos sociologiją. 2014 m. J. M. Echavarren buvo Jorko universiteto (Jungtinė Karalystė) vizituojantis dėstytojas.

Audra Balundė

Dokt. Audra Balundė yra jaunesnioji mokslo darbuotoja Aplinkos psichologijos tyrimų centre, Mykolo Romerio universitete, o taip pat psichologijos mokslų kandidatė Aplinkos psichologijos tyrimų laboratorijoje, Groningeno universitete, Nyderlanduose (www.rug.nl/staff/a.balunde/research). A. Balundės mokslinių tyrimų sritys: aplinką tausojantis elgesys bei jo ištakos; moralinių ir tapatumo veiksnių sąryšis su aplinką tausojančia elgsena. Savo tyrimuose ji taiko kiekybinius tyrimų metodus (pvz.: struktūrinių lygčių modeliavimas, sisteminė ir meta-analizė, etc.). Mokslinės produkcijos sąrašas: https://www.researchgate.net/profile/Audra_Balunde2

Alexandra Stam

Dr. Alexandra Stam asmeninis profilis Šveicarijos socialinių duomenų fonde (angl. Swiss Foundation for Research in Social Sciences, FORS).

Christina Silver

Lektorė

Dr. Christina Silver  asmeninis profilis Qualitative Data Analysis Services, QDAS svetainėje.

Monika Verbalytė

Dokt. Monika Verbalytė studijavo politikos mokslus VU TSPMI ir Europos sociologiją Laisvajame Berlyno universitete. Šiuo metu ji yra doktorantūros studentė sociologijos katedroje Laisvajame Berlyno universitete ir mokslinė darbuotoja projekte „Europa kaip socialinis tinklas: Žmonių transnacionalinės sąveikos ir Europos integracija“ Magdeburgo universitete, Vokietijoje. Jau ketverius metus ji dirba su socialinių tinklų analize, šiuo metu vienu greičiausiai savo populiarumu augančiu ir besivystančiu metodu socialiniuose moksluose. Jos akademiniai interesai apima politinę emocijų ir Europos sociologiją, politinę komunikaciją, politines nuostatas ir elgesį bei diskurso analizę. Ji jau yra publikavusi tarptautinio lygio akademiniuose leidiniuose, pavyzdžiui, EJPR su straipsniu Europe as a Network of Transnational Attachment: Structure, Predictors, Cleavages (su Emanuel Deutschmann, Jan Delhey and Auke Aplowski, 2018).

Rasa Erentaitė

Dr. Rasa Erentaitė yra KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto docentė, vyresnioji mokslo darbuotoja. Daugiau nei dešimtmetį tyrinėja paauglių ir jaunimo psichosocialinės raidos aspektus, ypač tapatumo formavimąsi, tikslų reguliacijos procesus, socialinio-ekonominio-kultūrinio konteksto reikšmę. Savo tyrimuose daugiausiai taiko tęstinės ir vienkartinės apklausos strategijas, kiekybinius statistinės analizės metodus. Nuo 2008-ųjų dėsto socialinių (psichologinių) tyrimų metodus bakalauro ir magistro studijų programose.

Katy Wheeler

Dr. Katy Wheeler is a Senior Lecturer in Sociology at the University of Essex. She has extensive experience of conducting qualitative interviews, including household interviews, expert interviews, and focus groups. Her research interests are in the fields of sustainability and consumption and she has published widely within leading academic journals and two books, Fair-Trade and the Citizen-Consumer: Shopping for Justice (Palgrave, 2012) and Recycling and Consumption Work: Social and moral economies (Palgrave, 2015). She is currently pursuing a project on sustainability education.

Bethany Morgan Brett

Dr. Bethany Morgan Brett is a lecturer in Psychosocial and Psychoanalytic Studies, a child therapist, and an organisational consultant. Her research has primarily focused on the themes of ageing, death, loss, grief, and the life course, and she has conducted extensive interviews and observations with vulnerable research populations. She is particularly interested in how psychoanalysis can be incorporated into social research methods. She has published a number of journal articles and is currently authoring her first monograph for Policy Press on the Death of Parents in Later Life.

Derek Beach

Dr. Derek Beach is a professor of Political Science at Aarhus University. He has authored articles, chapters, and books on case study research methodology, international negotiations, referendums, and European integration, and co-authored Process-tracing Methods: Foundations and Guidelines (University of Michigan Press). More info.

Bruno Castanho Silva

Dr. Bruno Castanho Silva is a postdoctoral researcher at the Cologne Center for Comparative Politics, University of Cologne. He holds a PhD in political science from Central European University and has experience teaching various topics in research design and methodology, including causal inference, machine learning, and structural equation modelling. Substantively, his research focuses on populism in comparative perspective, and social media and politics in Europe.

Vytautas Janilionis

Dr. Vytautas Janilionis yra mokslo grupės „Dirbtinis intelektas, duomenų analitika ir modeliavimas“ narys ir Taikomosios matematikos katedros docentas Kauno technologijos universitete. Jis dėsto studijų modulius ,,Daugiamatės statistinės analizės modeliai”, ,,Didžiųjų duomenų rinkinių tyrybos metodai”, ,,Statistiniai metodai socialiniuose tyrimuose” magistro ir daktaro studijose. Turi daugiau, kaip 30 metų patirties vykdant mokslo projektus susijusius su duomenų statistine analize ir vedant įvairius duomenų analizės kursus taikant programinę įrangą SAS, SPSS ir R. Nuo 2001 m. yra Lietuvos statistikų sąjungos valdybos narys, nuo 2003 m. Lietuvos matematikų draugijos valdybos narys.

Inga Popovaitė

Dr. Inga Popovaitė yra mokslo darbuotoja, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete, Kauno technologijos universitete. Ji gavo sociologijos mokslų daktarės laipsnį Ajovos universitete (University of Iowa) JAV. Ingos mokslinių tyrimų sritys yra mažų grupių dinamika, emocijų valdymas, sprendimų priėmimas, struktūrinės socialinės nelygybės. Ji savo tyrimuose naudoja kiekybinius metodus ir dirba su Python, R, STATA, SPSS programomis. Daugiau informacijos rasite jos tinklalapyje.

Eglė Butkevičienė

Dr. Eglė Butkevičienė yra Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto profesorė. Ji taip pat yra vizituojanti profesorė Centrinės Floridos universitete (UCF). Ji skaito paskaitas ir atlieka mokslinius tyrimus pilietinės visuomenės, pilietinio dalyvavimo, socialinių inovacijų, piliečių mokslo, socialinio verslumo, bendruomenių plėtros ir socialinės įtraukties, aplinkosauginio aktyvizmo, socialinių tinklų ir technologijų socialinio poveikio temomis.
Dr. Eglė Butkevičienė vadovauja ir dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose: ji dalyvavo 6BP projektuose (pvz., "iCamp", "ICT for All", CINEFOGO), kituose tarptautiniuose projektuose ("ICT and Public Access", "Social partnerships and local social innovations in rural restructuring" ir t. t.), H2020 projektuose ("Demokratinis veiksmingumas ir populizmo įvairovė Europoje" (DEMOS)), COST veikloje ("Naujos kartos socialinių įmonių mokslininkų įgalinimas" (Empowering the next generation of social enterprise scholars), "Piliečių mokslas kūrybiškumui, moksliniam raštingumui ir inovacijoms visoje Europoje skatinti" (Citizen Science to promote creativity, scientific literacy and innovation throughout Europe)). Šiuo metu ji vadovauja KTU komandai H2020 projektuose: "Jaunimo įgalinimas ir socialinių inovacijų bei politikos formavimas naudojant jaunimo piliečių socialinį mokslą" (“Empowering Youth and Co-creating Social Innovations and Policy-Making Through Youth Citizen Social Science”, YOUCOUNT) ir "Tvarių institucinių pokyčių skatinant piliečių mokslą moksle ir technologijose rėmimas" (“Supporting Sustainable Institutional Changes to Promote Citizen Science in Science and Technology”, TIME4CS).
Dr. Eglė Butkevičienė yra Piliečių mokslo asociacijos Lietuvoje steigėja. Ji yra/buvo EK H2020 programos komiteto ekspertė iššūkiui "Europa besikeičiančiame pasaulyje - įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė", programos "Horizontas 2020" patariamosios grupės NMBP (Lyderystė įgalinančiose ir pramoninėse technologijose) narė, H2020, Horizontas Europa, projektų vertintoja, Europos inovacijų ir technologijų instituto (EIT), Studijų kokybės vertinimo centro, Lietuvos mokslo tarybos ekspertė ir kt. Ji taip pat turi patirties koordinuojant tyrimų projektų (pvz., ISSP, www.issp.org) įgyvendinimą, buvo ISSP nuolatinio komiteto narė. Kartu su profesoriumi Thomu Bryeriu ji yra atsakinga už knygų serijos "Democratic Dilemmas and Policy Responsiveness", kurią leidžia leidykla "Lexington Books", redagavimą.
Daugiau informacijos Eglės Butkevičienės KTU Tyrėjo paskyroje.

Gintautas Cibulskas

Dr. Gintautas Cibulskas yra Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto docentas. Lyderystės ekspertas. Įvairių lyderystės vystymo, švietimo tyrimų projektų dalyvis. Veda mokymus lyderystės vystymo, strateginio valdymo, pokyčių valdymo, švietimo tyrimų tematikomis.  Konsultuoja aukščiausio lygio sportininkus bei įvairių  įstaigų vadovus.  Nuo 2010 metų iki dabar yra Kauno „Žalgirio“ krepšinio komandos mokslinis konsultantas.
Ekspertinės sritys: švietimo tyrimai, lyderystė asmeniname, grupės ir organizacijos lygmenyje, strateginis organizacijų valdymas, lyderystė pokyčių valdymo kontekste.

Raminta Pučėtaitė

Dr. Raminta Pučėtaitė, KTU docentė, kurios mokslo interesai apima tyrimų ir akademinės etikos vadybos, atsakingųjų tyrimų ir inovacijų, piliečių mokslo, organizacijų socialinės atsakomybės sritis. Paskaitas tyrimų etikos temomis ji skaitė European Consortium of Innovative Universities (ECIU) SMART Academy, Bolonijos universiteto, Vilniaus universiteto doktorantams. Ji taip pat yra KTU mokslinių tyrimų etikos komisijos narė.
Daugiau informacijos Ramintos Pučėtaitės KTU Tyrėjo paskyroje.