LiDA nacionalinė integracija

2022 m. įgyvendinus „Europos tyrimų pažangos per atvirąjį mokslą“ (EOSC Future) projekto ir Mokslinių tyrimų duomenų aljanso (RDA) atvirų kvietimų programos projektą „Framework for increased discoverability of Social Science Data Objects in the EOSC Portal Service Catalogue“ LiDA Dataverse talpyklos duomenų katalogai buvo integruoti į Lietuvos virtualiosios bibliotekos (Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos, eLABa) katalogą.

2011 ir 2015 m. LiDA buvo įtrauktas į Lietuvos mokslo tarybos sudaromus ir Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamus Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžius.

Lietuvos virtualioji biblioteka (Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, eLABa)

2022 m. įgyvendinus „Europos tyrimų pažangos per atvirąjį mokslą“ (EOSC Future) projekto ir Mokslinių tyrimų duomenų aljanso (RDA) atvirų kvietimų programos projektą „Framework for increased discoverability of Social Science Data Objects in the EOSC Portal Service Catalogue“ LiDA Dataverse talpyklos duomenų katalogai buvo integruoti į Lietuvos virtualios bibliotekos (Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos, eLABa) katalogą.

Lietuvos MTI kelrodis

2011 ir 2015 m. LiDA buvo įtrauktas į Lietuvos mokslo tarybos sudaromus ir Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamus Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžius.