LiDA Dataverse talpykla

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų ir tyrimų išteklių kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra, suteikianti prieigą prie daugiau nei 700 duomenų ir tyrimų išteklių.

Visi duomenų ir tyrimų ištekliai yra dokumentuoti anglų ir lietuvių kalbomis pagal tarptautinius standartus. Prieigai prie išteklių naudojama Dataverse talpykla: lida.dataverse.lt.

LiDA kuruoja įvairių tipų išteklius ir jie publikuojami atskiruose kataloguose pagal tipą: Apklausų duomenys, Agreguoti duomenys (įskaitant Istorinę statistiką), Sukoduoti duomenys (įskaitant Žiniasklaidos tyrimus) ir Tekstiniai duomenys. Taip pat LiDA talpinami Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų bei Lietuvos valstybės institucijų deponuoti socialinių ir humanitarinių mokslų duomenų rinkiniai (Kitų institucijų duomenys).

LiDA Dataverse talpyklos vartotojo vadovas

Dataverse talpyklos vartotojo vadovas lietuvių kalba yra rengiamas. Angliška Dataverse talpyklos vartotojo vadovo versija prieinama čia.

LiDA Dataverse talpyklos duomenų naudojimo taisyklės

LiDA viešai prieigai patalpintais duomenimis ir kita medžiaga suteikia teisę naudotis laikantis sąlygų, kurios atitinka EBPO rekomendacijas ir gaires dėl prieigos prie mokslinių duomenų (EBPO prieigos prie viešosiomis lėšomis finansuojamų mokslinių tyrimų duomenų principai ir gairės):

  • Duomenys yra prieinami registruotiems LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal Creative Commons licencijos CC BY-SA 4.0 sąlygas, jei nenumatyta kitaip. Jei norima naudoti kitaip licencijuojamus duomenis, reikia raštu kreiptis dėl galimybės naudotis konkrečiais duomenimis. Nepriklausomai nuo prieigos prie duomenų apribojimų, visi norintieji gali peržiūrėti ir naudoti visų LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų aprašus (metaduomenis, įskaitant lauko darbų vykdymo medžiagą, tyrimo instrumentus bei kitą su duomenų surinkimu susijusią informaciją) ir kitą informaciją pagal Creative Commons licencijos CC BY-SA 4.0 sąlygas.
  • Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.
  • Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims.
  • LiDA vartotojai įsipareigoja publikacijų, parengtų LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, išnašose ar literatūros sąraše pateikti nuorodas į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.
  • Vartotojai taip pat įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: data@ktu.lt).

LiDA Dataverse talpyklos privatumo politika

LiDA Dataverse talpyklai rūpi jūsų privatumas. Šioje privatumo politikoje paaiškinta, kokią informaciją renkame, kai jūs naudojatės LiDA Dataverse talpykla ir kaip mes elgiamės su šia informacija. Naudodamiesi LiDA Dataverse talpykla, jūs pripažįstate, kad žinote ir sutinkate su šia privatumo praktika, reglamentuojančia LiDA Dataverse talpyklos naudojimą. LiDA Dataverse talpyklos svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines ir naudojamos trečiųjų šalių programos ir (arba) programinė įranga. Mes nesame atsakingi už šių trečiųjų šalių privatumo praktiką, todėl prieš jas spustelėdami ar naudodami perskaitykite jų praktiką.

Renkama informacija

Informacija, kurią jūs savanoriškai pateikiate registruodamiesi

Kai registruojate prie LiDA Dataverse talpyklos paskyros, mes išsaugome informaciją apie jūsų vardą, el. pašto adresą (ir pasirinktinai) instituciją ir pareigas.

Be to, jei Svečių knygos funkcija yra aktyvuota kuriam nors duomenų rinkiniui, visa Svečių knygoje patekta informacija yra prieinama LiDA Dataverse talpyklos administratoriui, duomenų rinkinio tvarkytojui ir duomenų rinkinio (failo) kuratoriui.

Informacija renkama jums naudojant LiDA Dataverse talpyklą

Kai lankotės LiDA Dataverse talpyklos svetainėje, mūsų žiniatinklio serverio programinė įranga sugeneruoja jūsų kompiuterio IP logfailus. Šie žiniatinklio serverio žurnalai (logfailai) saugomi tik laikinai ir baigus prisijungimą ištrinami iš mūsų sistemų. Kai atsisiunčiate failą iš LiDA Dataverse talpyklos, mūsų programinė įranga renka jūsų vartotojo duomenis, tokius kaip jūsų vardas, vartotojo vardas, el. paštas, institucija ir pareigos, jei jie pateikti (arba seanso ID duomenis, jei jungiatės kaip svečias), o taip pat atsisiuntimo duomenis, pvz., atsisiuntimo laiką. Ši surinkta informacija prieinama LiDA Dataverse talpyklos administratoriui, duomenų rinkinio tvarkytojui ir duomenų rinkinio (failo) kuratoriui.

Mes taip pat naudojame „Google Analytics“, rinkdami duomenis apie tai, kaip mūsų vartotojai naudoja LiDA Dataverse talpyklą, kad galėtume pagerinti jos funkcionalumą. Peržiūrėkite „Google“ Privatumo politiką ir naudojimo taisykles, norėdami sužinoti, kaip „Google“ tvarko šiuos duomenis.

Informacijos naudojimas

Mes naudojame informaciją apie jūsų IP adresą ir peržiūrimus failus, siekdami diagnozuoti mūsų serverio problemas ir geriau administruoti svetainę, nustatydami (1) kurios mūsų svetainės dalys yra labiausiai naudojamos ir (2) kokia yra mūsų auditorija. Mes taip pat naudojame šią informaciją, kad geriau pritaikytume svetainės turinį prie vartotojų poreikių ir sudarytume apibendrintas vartojimo statistines ataskaitas. Mes niekada neatskleidžiame atskirų vartotojų svetainės naudojimo informacijos.

Išskyrus atsisiuntimų metu surinktus duomenis, kurie yra prieinami tik failo savininkui, mes jokiais tikslais nesidalijame jokia tiesiogiai identifikuojama informacija, kurią renkame ar kuriame apie mūsų vartotojus, jokioms trečiosioms šalims, nebent to reikalauja įstatymai. Bet kokiose ataskaitose, kuriomis dalinamės viešai, naudojami apibendrinti, vartotojų niekaip neidentifikuojantys duomenys.

Slapukai

Mes naudojame slapukus, kad išsaugotume vartotojo tapatybę tarp interneto sesijų.

Saugumas

Šioje svetainėje yra įdiegtos saugumo priemonės, skirtos apsaugoti mūsų saugomos informacijos praradimą, netinkamą naudojimą ir pakeitimą.

Privatumo politikos keitimas

LiDA Dataverse talpyklos privatumo politiką gali savo nuožiūra peržiūrėti KTU SHMMF DAtA centras. Reguliariai tikrinkite šį puslapį, kad žinotumėte esamą praktiką. Jei turite klausimų apie šią privatumo politiką, LiDA Dataverse talpyklos svetainės veiklos praktikas, galite susisiekti su mumis: support@dataverse.lt.

Ši politika paskutinį kartą pakeista: 2021 09 22.