2022 m. sausio 29 d. LiDA Dataverse talpykloje atverta Baltijos šalių istorinės statistikos Dataverse kolekcija „Finansai“

2022 m. sausio 29 d. LiDA Dataverse talpykloje archyvo vartotojams atverta visa Baltijos šalių istorinės statistikos Dataverse kolekcija Finansai.

Dataverse kolekcijoje „Finansai“ talpinami duomenys apie valstybės ir savivaldybių biudžeto pajamas ir išlaidas, fiskalinę politiką, finansines institucijas, pinigų apyvartą, bankus, indėlius, kreditus ir pan.

LiDA archyvo vartotojams prieinami 14 duomenų rinkinių:
Estijos valstybės bendroji skola, 1919-1939 m.
Estijos valstybės užsienio skola, 1919-1939 m.
Latvijos valstybės bendroji skola, 1919-1939 m.
Latvijos valstybės užsienio skola, 1919-1939 m.
Lietuvos valstybės bendroji skola, 1919-1939 m.
Lietuvos valstybės užsienio skola, 1919-1939 m.
Valstybės biudžeto išlaidos Estijoje: tikslai (bruto), 1919-1940 m.
Valstybės biudžeto išlaidos Estijoje: valstybės institucijos, 1919-1940 m.
Valstybės biudžeto išlaidos Latvijoje: tikslai (bruto), 1918-1940 m.
Valstybės biudžeto išlaidos Latvijoje: valstybės institucijos, 1919-1940 m.
Valstybės biudžeto išlaidos Lietuvoje: valstybės institucijos, 1918-1939 m.
Valstybės biudžeto pajamos Estijoje, 1919 -1940 m.
Valstybės biudžeto pajamos Latvijoje, 1918 -1940
Valstybės biudžeto pajamos Lietuvoje, 1918-1939 m.

Duomenų rinkiniai parengti ir publikuoti Vilniaus universitetui įgyvendinant projektą „Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas“ (vadovas – prof. habil. dr. Zenonas Norkus). Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.

Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal „Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0) sąlygas.

Lietuvos akademinių institucijų darbuotojai jungdamiesi prie LiDA Dataverse talpyklos gali naudotis savo institucinius prisijungimo vardus ir slaptažodžius.