2020 m. rugsėjo 21 d. publikuotas duomenų rinkinys „Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1990 m. gruodis“

2020 m. rugsėjo 21 d. LiDA Apklausų duomenų katalogas pasipildė nauju duomenų rinkiniu „Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1990 m. gruodis“.

Šiuo duomenų rinkiniu papildoma publikuojamų tyrimų, kuriuos 1989-1993 m. atliko Viešosios nuomonės tyrimų centras, serija. VNTC tyrimais siekta išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę aktualiais visuomenei klausimais, šalyje vykstant sparčiai politinei, socialinei bei ekonominei transformacijai 1989-1993 m.

Duomenų rinkinys be apribojimų prieinamas LiDA registruotiems vartotojams (naujus vartotojus kviečiame užsiregistruoti čia).