Kažkas pirmas

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra. LiDA kaupia, organizuoja ir teikia prieigą mokslininkams prie struktūrizuotų Lietuvos empirinių duomenų masyvų ir, bendradarbiaudamas su analogiškomis institucijomis Europoje ir pasaulyje, keičiasi su jomis duomenimis, patirtimi, empirinių duomenų kaupimo ir sklaidos metodikomis.

LiDA tikslas – sukurti ir užtikrinti kokybišką prieigą prie Lietuvos ir užsienio empirinių duomenų išteklių, inicijuoti ir vykdyti pavyzdinius aukščiausio tarptautinio lygmens empirinius HSM tyrimus, dalyvauti tobulinant HSM studentų, mokslininkų ir kitų tyrėjų duomenų analizės gebėjimus

 

Alexandra Stam

Lektorė

Dr. Alexandra Stam asmeninis profilis Šveicarijos socialinių duomenų fonde (angl. Swiss Foundation for Research in Social Sciences, FORS).

Audra Balundė

Lektorė

Dokt. Audra Balundė yra jaunesnioji mokslo darbuotoja Aplinkos psichologijos tyrimų centre, Mykolo Romerio universitete, o taip pat psichologijos mokslų kandidatė Aplinkos psichologijos tyrimų laboratorijoje, Groningeno universitete, Nyderlanduose (www.rug.nl/staff/a.balunde/research). A. Balundės mokslinių tyrimų sritys: aplinką tausojantis elgesys bei jo ištakos; moralinių ir tapatumo veiksnių sąryšis su aplinką tausojančia elgsena. Savo tyrimuose ji taiko kiekybinius tyrimų metodus (pvz.: struktūrinių lygčių modeliavimas, sisteminė ir meta-analizė, etc.). Mokslinės produkcijos sąrašas: https://www.researchgate.net/profile/Audra_Balunde2

Audronė Telešienė

KTU profesorė

Prof. Audronė Telešienė yra sociologijos profesorė bei Duomenų analizės ir archyvavimo (DAtA) centro vadovė (Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, KTU). Jos mokslinių tyrimų sritys: aplinkosauginė elgsena ir nuostatos, klimato kaitos socialinis suvokimas ir komunikacija, socialinės gerovės studijos bei socialinių tyrimų metodai. Savo tyrimuose, greta kitų kokybinių ir kiekybinių metodų, ji taiko sisteminę literatūros analizę.

Bethany Morgan Brett

Lektorė

Dr. Bethany Morgan Brett is a lecturer in Psychosocial and Psychoanalytic Studies, a child therapist, and an organisational consultant. Her research has primarily focused on the themes of ageing, death, loss, grief, and the life course, and she has conducted extensive interviews and observations with vulnerable research populations. She is particularly interested in how psychoanalysis can be incorporated into social research methods. She has published a number of journal articles and is currently authoring her first monograph for Policy Press on the Death of Parents in Later Life.

Bruno Castanho Silva

Lektorius

Dr. Bruno Castanho Silva is a postdoctoral researcher at the Cologne Center for Comparative Politics, University of Cologne. He holds a PhD in political science from Central European University and has experience teaching various topics in research design and methodology, including causal inference, machine learning, and structural equation modelling. Substantively, his research focuses on populism in comparative perspective, and social media and politics in Europe.

Christina Silver

Lektorė

Dr. Christina Silver  asmeninis profilis Qualitative Data Analysis Services, QDAS svetainėje.

Derek Beach

Lektorius

Dr. Derek Beach is a professor of Political Science at Aarhus University. He has authored articles, chapters, and books on case study research methodology, international negotiations, referendums, and European integration, and co-authored Process-tracing Methods: Foundations and Guidelines (University of Michigan Press). More info.

LiDA istorija: keletas faktų

 • 2002 m. vasaris – apibrėžta idėja Rytų Europos socialinių mokslų duomenų archyvų seminare Berlyne, kurį rengė Vokietijos Socialinių mokslų infrastruktūros tarnyba (GESIS) ir Centrinis archyvas (ZA), bei rėmė UNESCO Socialinių transformacijų valdymo programa (MOST)
 • 2004 m. birželis – Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros strategijoje nurodoma apie būtinybę turėti nacionalinį socialinių duomenų archyvą
 • 2006 m. birželis – įkuriamas Lietuvos socialinių ir humanitarinių duomenų archyvas (LiDA) vykdant ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Empirinių duomenų ir informacijos humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimams kaupimas ir valdymas: Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA)“
 • 2008 m. kovas – LiDA pradeda koordinuoti Europos Socialinio tyrimo (ESS) vykdymą Lietuvoje
 • 2008 m. balandis – LiDA tampa nacionaliniu Tarpuniversitetinio politinių ir socialinių tyrimų konsorciumo (ICPSR) nariu
 • 2009 m. sausis – LiDA pripažintas reikšminga Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūra ir įtrauktas į Europos tyrimų infrastruktūrų duomenų bazę „Europos tyrimų infrastruktūrų portalas“ http://www.riportal.eu
 • 2009 m. liepa – pradedamas naujas LiDA vystymo etapas vykdant ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Lietuvos HSM duomenų archyvo (LiDA) plėtra“. LiDA pradeda ruoštis istorinių ir kokybinių duomenų archyvavimui ir integracijai į CESSDA-ERIC
 • 2010 m. spalis – LiDA pradeda Tarptautinės socialinio tyrimo programos (ISSP) vykdymą Lietuvoje
 • 2011 m. sausis  –  Europos Socialinių mokslų archyvų tarybos (CESSDA) statute LiDA įteisintas paslaugų teikėju Lietuvoje
 • 2012 m. kovas Startuoja Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas „Europos socialinis tyrimas: šiuolaikinės Lietuvos visuomenės nuostatos, vertybės ir elgsena (ESS-LT)“.
 • 2012 m. balandis Startuoja Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas „Tarptautinė socialinio tyrimo programa: Lietuvos socialinių problemų stebėsena (ISSP-LT)“.
 • 2012 m. balandis Lietuvos socialinių ir humanitarinių duomenų archyvas (LIDA) tapo Europos socialinių mokslų duomenų archyvų tarybos (CESSDA) nariu.
 • 2012 m. lapkritis Online mokymai „Empirinių duomenų ištekliai ir duomenų analizė internete“. Mokymų metu supažindinta su LiDA ir kitų Europos duomenų archyvų ištekliais, mokyta analizuoti duomenis Nesstar programine įranga.

LiDA sukūrė prieigą KTUVUMRUVDUKUŠU ir Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslininkams prie Tarpuniversitetinio politinių ir socialinių tyrimų konsorciumo archyve (ICPSR) saugomų duomenų rinkinių, priklausančių įvairioms mokslo kryptims: politologijai, ekonomikai, sociologijai, edukologijai, kriminalistikai, psichologijai, istorijai ir kitoms disciplinoms.

Purchase Now

LiDA veiklos

 • Nacionalinių ir tarptautinių tyrimų duomenų kaupimas ir sklaida
 • Prieiga prie duomenų pasauliniuose HSM archyvuose Lietuvos valstybinių mokslo įstaigų mokslininkams ir tyrėjams
 • Nacionaliniai ir tarptautiniai mokymai apie kiekybinių ir kokybinių HSM duomenų analizės metodus
 • Tarptautinių socialinių tyrimų Lietuvoje įgyvendinimo koordinavimas
 • Lietuvos atstovavimas tarptautiniuose duomenų archyvų konsorciumuose (ICPSR ir CESSDA)
Purchase Now