2021 m. rugsėjo 14 ir 21 d. vyko projekto „Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas“ nacionaliniai seminarai Kaune ir Vilniuje

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų archyvas LiDA ir tyrėjų grupė, vykdanti Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Sociologijos ir socialinio darbo institute įgyvendinamą projektą „Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas“ (vadovas – prof. habil. dr. Zenonas Norkus), rugsėjo 14 ir 21 d. surengė nacionalinius seminarus Kaune ir Vilniuje.

Seminarų metu pranešėjai pristatė projekto tyrimų rezultatus:
Prof. habil. dr. Zenonas Norkus. Moderniųjų socialinių restauracijų istorinės sociologinės teorijos apmatai ir Baltijos šalių atvejis (rašomos monografijos pristatymas).
Dr. Jurgita Markevičiūtė. Baltijos šalių bendrasis vidaus produktas vienam gyventojui 1913–1938 metais: tarptautinis istorinis palyginimas.
Dr. Vaidas Morkevičius. Gynybos ir socialinės išlaidos tarpukario Baltijos šalyse 1918–1940 metais: tarptautinis istorinis palyginimas.
Dr. Aelita Ambrulevičiūtė. Realūs miesto darbininkų atlyginimai Baltijos šalyse 1913–1939 metais: tarptautinis istorinis palyginimas.
Taip pat seminaro dalyviai buvo supažindinti su naujais interaktyviais Baltijos šalių istorinės statistikos duomenų rinkiniais LiDA istorinės statistikos duomenų Dataverse talpykloje.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0006) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).