Prof. dr. Zenonas Norkus Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas, Sociologijos ir socialinio darbo institutas

LiDA yra ne šiaip sau (pagal pavadinimą) duomenų archyvas, bet tikras archyvas, nes jame yra jau dvi istorinės statistikos duomenų kolekcijos. Pirmąją (Lietuvos istorinė statistika), aprėpiančią daugiausia 1919-1940 m. laikotarpį, sukomplektavo žymiausias tarpukario Lietuvos socialinės ir ekonominės istorijos žinovas dr. Gediminas Vaskela. Šią kolekciją smarkiai papildo ir iš esmės išplečia antroji (Baltijos šalių istorinė statistika), kuri sukomplektuota vykdant mano vadovaujamą projektą „Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas” . Tokių kolekcijų kol kas neturi paskelbę nei Estijos, nei Latvijos tyrinėtojai. Tad LiDA portalas – tai šiuo metu plačiausi virtualioje interneto Visatoje stūksantys vartai į bendrą visų trijų Baltijos šalių istorinės humanistikos skaitmenizuotą ateitį.