apklausų duomenys DAtA centre

Dr. Vladas Gaidys Viešosios nuomonės tyrimų centro prie Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto (1989-1993) ir Visuomenės tyrimų centro “Vilmorus” direktorius (nuo 1993 m.)

LiDA duomenų archyvas saugo 1989-1993 m. Viešosios nuomonės tyrimų centro, o taip pat ir vėlesnių apklausų duomenis, ir sudaro galimybes su tais duomenimis visiems susipažinti.