Ieva Litvinavičienė, NŠA Stebėsenos ir vertinimo departamento Švietimo politikos analizės ir tyrimų skyrius

Esu dėkinga KTU DAtA centrui už mokymus, kuriuose dalyvavau, kadangi gavau daug naujos ir naudingos informacijos apie kokybinių duomenų analizę su MAXQDA programa ir programos galimybes. Nors informacijos labai daug, tačiau ji buvo pateikta detaliai, su pavyzdžiais ir išbandant praktiškai. Patiko, kad buvo parodyta daug skirtingų būdų tam pačiam veiksmui atlikti bei profesionalumas, pozityvumas ir lankstumas mokymų metu.