Kvietimas į projekto „Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas“ nacionalinius seminarus

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų archyvas LiDA ir tyrėjų grupė, vykdanti Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Sociologijos ir socialinio darbo institute įgyvendinamą projektą „Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas“ (vadovas – prof. habil. dr. Zenonas Norkus), kviečia registruotis į nacionalinius seminarus Kaune ir Vilniuje.

Seminarų metu bus pristatyti nauji interaktyvūs Baltijos šalių istorinės statistikos duomenų rinkiniai LiDA internetinėje istorinės statistikos duomenų bazėje ir projekto tyrimų rezultatai.
Nacionaliniai seminarai vyks:

  • Kaune (KTU, Centrinė biblioteka, 2021.09.14, 11.00-17.00)
  • Vilniuje (VU Filosofijos fakultetas, 2021.09.21, 11.00-17.00)

Su preliminaria renginio programa galima susipažinti čia: https://data.ktu.edu/wp-content/uploads/2021/08/Seminarai_Programa.pdf

Nuoroda į registraciją: https://www.surveymonkey.com/r/VU_202109

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0006) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).