2024 m. kovo 4, 6 ir 13 d. vyko mokymai „Aprašomoji kiekybinių duomenų analizė“

KTU SHMMF Duomenų analizės ir archyvavimo (DAtA) centras 2024 m. kovo 4, 6 ir 13 d. vykdė metodologinius mokymus „Aprašomoji kiekybinių duomenų analizė“, kuriuos vedė dr. Aistė Balžekienė (Kauno technologijos universitetas).

Mokymų metu buvo susipažįstama su kiekybinių duomenų statistinės analizės metodais ir jų pagalba sprendžiamais uždaviniais, mokoma parengti tyrimų duomenis analizei kompiuteriu, parinkti analizei tinkamus metodus, interpretuoti statistinių skaičiavimų rezultatus, apibendrinti gautus rezultatus ir pateikti pagrįstas išvadas. Mokymai interaktyvūs ir ugdantys praktinius gebėjimus.

Mokymai buvo skirti Kauno kolegijos akademinei bendruomenei.