2024 m. gegužės mėn. LiDA koordinatorius Vaidas Morkevičius tapo platformos re3data.org Redakcinės valdybos nariu

Nuo 2024 m. gegužės mėn. LiDA koordinatorius Vaidas Morkevičius 4 metus eis platformos re3data.org Redakcinės valdybos nario pareigas.

Platforma re3data.org (angl. Registry of Research Data Repositories) – daugiau nei 10 metų veikiantis registras, skirtas kataloguoti mokslinių tyrimų duomenų talpyklas. Platformoje vartojai gali rasti išsamią informaciją apie daugiau nei 10000 registruotų talpyklų, įskaitant prieigos ir duomenų naudojimo sąlygas, saugomų duomenų formatus ir pan. Platforma re3data.org padeda mokslininkams rasti tinkamus duomenų saugojimo sprendimus bei jau viešai prieigai paskelbtus duomenis, taip skatinant duomenų sklaidą ir atvirą prieigą prie mokslinių tyrimų rezultatų.

Platformos re3data.org Redakcinės valdybos tikslas – identifikuoti ir kataloguoti naujas duomenų talpyklas, populiarinant registrą įvairiose mokslo disciplinose ir geografinėse vietovėse.

Pirmasis naujai suformuotos re3data.org Redakcinės valdybos posėdis numatytas jau po kelių savaičių Karlsruhe technologijos institute (Vokietijoje). Jame numatyta aptarti klausimus, susijusius su talpyklų tipologijomis, dirbtinio intelekto panaudojimu, domenų talpyklomis, patikimomis tyrimų aplinkomis ir galimais Tyrimų duomenų talpyklų aprašymo metaduomenų schemos atnaujinimais, siekiant įgyvendinti Tyrimų duomenų aljanso (RDA) tyrimų duomenų talpyklų bendrųjų aprašymo charakteristikų standartą.