2024 m. gegužės 29 d. LiDA Dataverse talpykloje atverta Apklausų duomenų Dataverse kolekcija „Standartinis Eurobarometras: Lietuvos duomenys“

2024 m. gegužės 29 d. LiDA Dataverse talpykloje archyvo vartotojams atverta Dataverse kolekcija „Standartinis Eurobarometras: Lietuvos duomenys“.


Dataverse kolekcijoje „Standartinis Eurobarometras: Lietuvos duomenys“ talpinami nuo 2004 m. Lietuvoje vykdomų standartinio Eurobarometro apklausų duomenys.

Standartinis Eurobarometras yra ES Europos Komisijos užsakymu nuo 1973 m. vykdomos apklausos, tiriančios ES šalių narių gyventojų požiūrį į ES ir jos raidą, taip pat jų vertinimus susijusius su ES vykdoma politika socialinėje, sveikatos, kultūros, informacinių technologijų, aplinkosaugos, finansų, gynybos ir kitose srityse.

LiDA archyvo vartotojams prieinami 6 duomenų rinkiniai:

Eurobarometras 62.0: Standartiniai Europos Sąjungos tyrimų klausimai ir sportas, Lietuva, 2004 m. spalis
Eurobarometras 62.1: Sutartis dėl Konstitucijos, ekonominiai iššūkiai, profesinis mokymas, informacinės technologijos darbe, aplinkosaugos klausimai ir visuomenei svarbios paslaugos, Lietuva, 2004 m. lapkritis
Eurobarometras 62.2: Žemės ūkio politika, vystomasis bendradarbiavimas, socialinis kapitalas, informacinės ir komunikacinės technologijos, Lietuva, 2004 m. lapkritis – gruodis
Eurobarometras 63.1: Mokslas ir technologijos, socialinės vertybės, visuomenei svarbios paslaugos, Lietuva, 2005 m. sausis – vasaris
Eurobarometras 63.2: Radioaktyviosios atliekos, transporto paslaugos, ūkiuose auginamų gyvūnų gerovė, mokėjimo priemonės, Lietuva, 2005 m. vasaris – kovas
Eurobarometras 63.4: Europos Sąjungos plėtra, Europos Konstitucija, ekonomikos iššūkiai, inovatyvūs produktai ir paslaugos, Lietuva, 2005 m. gegužė – birželis

Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal „Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0) sąlygas.

Lietuvos universitetų ir kolegijų darbuotojai jungdamiesi prie LiDA Dataverse talpyklos gali naudotis savo institucinius prisijungimo vardus ir slaptažodžius.