RDM

2023 m. sausio 23 d. baigėsi mokymai „Bendrasis mokslinių tyrimų planavimo ir meistrystės kursas“

KTU SHMMF Duomenų analizės ir archyvavimo (DAtA) centras 2022 m. rugsėjo 9 d. – 2023 m. sausio 23 d. vykdė metodologinius mokymus „Bendrasis mokslinių tyrimų planavimo ir meistrystės kursas“, kuriuos vedė dr. Audronė Telešienė, dr. Aistė Balžekienė, dr. Vaidas Morkevičius, dr. Inga Popovaitė, dr. Gintarė Tautkevičienė (Kauno technologijos universitetas).

Mokymu metu buvo siekiama stiprinti bendrąsias metodologines ir analitines kompetencijas. Kursas taip pat ugdė mokslinių tyrimų planavimo ir vykdymo įgūdžius. Buvo nagrinėjamos tokios temos kaip mokslo epistemologija ir metodologija, tyrimo problemos ir klausimai, duomenų rinkimo ir analizės metodai, pagrįstumas ir patikimumas. Kurso metu doktorantai naudojo savo disertacinius tyrimus kaip mokomąjį atvejį bei taikė kurso metu įgytas kompetencijas ir įgūdžius.

Mokymai buvo skirti ECIU Universiteto partnerių doktorantams. Mokymų trukmė 90 akad. val.