2023 m. rugpjūčio 31 d. LiDA Dataverse talpykloje atverta Apklausų duomenų Dataverse kolekcija „Nacionalinis mokinių pasiekimų tyrimas“

2023 m. rugpjūčio 31 d. LiDA Dataverse talpykloje archyvo vartotojams atverta visa Dataverse kolekcija „Nacionalinis mokinių pasiekimų tyrimas“.

Dataverse kolekcijoje „Nacionalinis mokinių pasiekimų tyrimas” talpinami nuo 2002 m. Lietuvoje vykdomų Nacionalinio mokinių pasiekimo tyrimo (NMPT) duomenys.

NMPT yra šalies mastu vykdomi bendrąjį ugdymą teikiančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų tyrimai, kurių rezultatai naudojami reguliariai vidurinio švietimo būklės stebėsenai ir tobulinimui, t. y. siekiant sudaryti būtinas prielaidas bendrojo ugdymo kokybės užtikrinimui ir paskatinti mokinių pasiekimų vertinimo kultūros pažangą.

LiDA archyvo vartotojams prieinami 19 duomenų rinkinių:

NMPT 2012: 4 klasės mokinių tyrimas, 2012 m.
NMPT 2012: 4 klasės mokytojų tyrimas, 2012 m.
NMPT 2012: 8 klasės lietuvių kalbos mokytojų tyrimas, 2012 m.
NMPT 2012: 8 klasės matematikos mokytojų tyrimas, 2012 m.
NMPT 2012: 8 klasės mokinių tyrimas, 2012 m.
NMPT 2014: 4 klasės mokinių tyrimas, 2014 m.
NMPT 2014: 8 klasės mokinių tyrimas, 2014 m.
NMPT 2014: 4 klasės mokytojų tyrimas, 2014 m.
NMPT 2014: 8 klasės matematikos mokytojų tyrimas, 2014 m.
NMPT 2014: 8 klasės lietuvių kalbos mokytojų tyrimas, 2014 m.
NMPT 2015: 4 klasės mokinių tyrimas, 2015 m.
NMPT 2015: 4 klasės mokytojų tyrimas, 2015 m.
NMPT 2015: 8 klasės biologijos mokytojų tyrimas, 2015 m.
NMPT 2015: 8 klasės chemijos mokytojų tyrimas, 2015 m.
NMPT 2015: 8 klasės fizikos mokytojų tyrimas, 2015 m.
NMPT 2015: 8 klasės geografijos mokytojų tyrimas, 2015 m.
NMPT 2015: 8 klasės istorijos mokytojų tyrimas, 2015 m.
NMPT 2015: 8 klasės mokinių tyrimas, 2015 m.
NMPT 2016: 6 klasės mokinių tyrimas, 2016 m.

Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal „Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0) sąlygas.

Lietuvos universitetų ir kolegijų darbuotojai jungdamiesi prie LiDA Dataverse talpyklos gali naudotis savo institucinius prisijungimo vardus ir slaptažodžius.