2023 m. gruodžio 29 d. atstatyta LiDA Dataverse talpyklos veikla

2023 m. gruodžio 29 d. LiDA Dataverse talpykla su visais saugomais duomenimis ir kita informacija vėl atnaujino veiklą. Duomenų ir metaduomenų pažeidimų ar praradimų dėl patirtos kibernetinės atakos nėra.

Gruodžio 8 d. KTU patyrė kibernetinę ataką, kurios metu buvo sutrikdytos KTU sistemos, įskaitant ir LiDA Dataverse talpyklą.