2022 m. vasario 4 d. LiDA Dataverse talpykloje atverta Baltijos šalių istorinės statistikos Dataverse kolekcija „Švietimas“

2022 m. vasario 4 d. LiDA Dataverse talpykloje archyvo vartotojams atverta visa Baltijos šalių istorinės statistikos Dataverse kolekcija Švietimas.

Dataverse kolekcijoje „Švietimas“ talpinami duomenys apie mokymo įstaigų, mokinių ir studentų skaičių; mokymo įstaigų ir aukštųjų mokyklų personalo skaičių, gyventojų raštingumą ir išsilavinimą, mokslą ir pan.

LiDA archyvo vartotojams prieinami 24 duomenų rinkiniai:
Akademinio personalo skaičius universitetuose Estijoje, 1919-1939 m.
Akademinio personalo skaičius universitetuose Latvijoje, 1919-1939 m.
Akademinio personalo skaičius universitetuose Lietuvoje, 1919-1939 m.
Mokinių skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Estijoje, 1919-1939 m.
Mokinių skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Latvijoje, 1919-1939 m.
Mokinių skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Lietuvoje, 1919-1939 m.
Mokinių skaičius pradinėse mokyklose Estijoje, 1919-1939 m.
Mokinių skaičius pradinėse mokyklose Latvijoje, 1919-1939 m.
Mokinių skaičius pradinėse mokyklose Lietuvoje, 1919-1939 m.
Mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Estijoje, 1919-1939 m.
Mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Latvijoje, 1919-1939 m.
Mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Lietuvoje, 1919-1939 m.
Mokytojų skaičius pradinėse mokyklose Estijoje, 1919-1939 m.
Mokytojų skaičius pradinėse mokyklose Latvijoje, 1919-1939 m.
Mokytojų skaičius pradinėse mokyklose Lietuvoje, 1919-1939 m.
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokyklų skaičius Estijoje, 1919-1939 m
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokyklų skaičius Latvijoje, 1919-1939 m
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokyklų skaičius Lietuvoje, 1919-1939 m.
Pradinių mokyklų skaičius Estijoje, 1919-1939 m.
Pradinių mokyklų skaičius Latvijoje, 1919-1939 m.
Pradinių mokyklų skaičius Lietuvoje, 1919-1939 m.
Studentų skaičius universitetuose Estijoje, 1919-1939 m.
Studentų skaičius universitetuose Latvijoje, 1919-1939 m.
Studentų skaičius universitetuose Lietuvoje, 1919-1939 m.

Duomenų rinkiniai parengti ir publikuoti Vilniaus universitetui įgyvendinant projektą „Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas“ (vadovas – prof. habil. dr. Zenonas Norkus). Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.

Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal „Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0) sąlygas.

Lietuvos akademinių institucijų darbuotojai jungdamiesi prie LiDA Dataverse talpyklos gali naudotis savo institucinius prisijungimo vardus ir slaptažodžius.