2022 m. vasario 3 d. LiDA Dataverse talpykloje atverta Baltijos šalių istorinės statistikos Dataverse kolekcija „Socialinė raida“

2022 m. vasario 3 d. LiDA Dataverse talpykloje archyvo vartotojams atverta visa Baltijos šalių istorinės statistikos Dataverse kolekcija Socialinė raida.

Dataverse kolekcijoje „Socialinė raida“ talpinami duomenys apie užimtumą, pajamas, darbo užmokestį, gyvenimo lygį, gyvenamąjį fondą, socialines garantijas, socialinį draudimą, vartojimą, stichines nelaimes ir jų padarytus nuostolius ir pan.

LiDA archyvo vartotojams prieinami 26 duomenų rinkiniai:
Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal pramonės šakas Estijoje, 1919-1939 m.
Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal pramonės šakas Lietuvoje, 1919-1939 m.
Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal pramonės šakas Rygoje (Latvija), 1919-1939 m.
Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal profesijas Kaune (Lietuva), 1913-1939 m.
Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal profesijas Rygoje (Latvija), 1919-1939 m.
Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal profesijas Taline ir Tartu (Estijoje), 1919-1939 m.
Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis Estijoje, 1919-1939 m.
Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis Lietuvoje, 1919-1939 m.
Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis Rygoje (Latvija), 1919-1939 m.
Žemės ūkio darbininkų metinis darbo užmokestis Estijoje, 1919-1939 m.
Žemės ūkio darbininkų metinis darbo užmokestis Latvijoje, 1919-1939 m.
Žemės ūkio darbininkų metinis darbo užmokestis Lietuvoje, 1919-1939 m.
Pramonės darbininkų metinis darbo užmokestis Kuršo (Kurliandijos), Estliandijos, Livliandijos, Suvalkų, Vilniaus, Vitebsko gubernijose, (Baltarusija, Estija, Latvija Lietuva, Lenkija ir Rusija), 1897-1914 m.
Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Kuršo (Kurliandijos) gubernijoje (Latvija), 1897-1914 m.
Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Estijos (Estliandijos) gubernijoje (Estija), 1897-1914 m.
Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Estijoje, 1919-1939 m.
Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Kauno gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Lietuva), 1897-1914 m.
Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Latvijoje, 1919-1939 m.
Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Lietuvoje, 1919-1939 m.
Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Livliandijos gubernijoje (Estija ir Latvija), 1897-1914 m.
Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Suvalkų gubernijoje (Lietuva ir Lenkija), 1897-1914 m.
Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Vilniaus gubernijoje (Baltarusija ir Lietuva), 1897-1914 m.
Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m.
Bendra pramonės darbininkų metinio atlyginimo suma Estijoje, 1919-1939 m.
Bendra pramonės darbininkų metinio atlyginimo suma Latvijoje, 1919-1939 m.
Bendra pramonės darbininkų metinio atlyginimo suma Lietuvoje, 1919-1939 m.

Duomenų rinkiniai parengti ir publikuoti Vilniaus universitetui įgyvendinant projektą „Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas“ (vadovas – prof. habil. dr. Zenonas Norkus). Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.

Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal „Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0) sąlygas.

Lietuvos akademinių institucijų darbuotojai jungdamiesi prie LiDA Dataverse talpyklos gali naudotis savo institucinius prisijungimo vardus ir slaptažodžius.