2022 m. vasario 2 d. LiDA Dataverse talpykloje atverta Baltijos šalių istorinės statistikos Dataverse kolekcija „Kainos“

2022 m. vasario 2 d. LiDA Dataverse talpykloje archyvo vartotojams atverta visa Baltijos šalių istorinės statistikos Dataverse kolekcija Kainos.

Dataverse kolekcijoje „Kainos“ talpinami duomenys apie prekių kainas, gyvenimo lygio indeksus ir pan.

LiDA archyvo vartotojams prieinami 10 duomenų rinkinių:
Maisto produktų vidutinės metinės mažmeninės kainos Latvijoje 1913-1939 m.
Maisto produktų vidutinės metinės mažmeninės kainos Lietuvoje 1913-1939 m.
Maisto produktų vidutinės metinės mažmeninės kainos Estijoje (Taline) 1913-1939 m.
Ne maisto prekių ir kai kurių paslaugų vidutinės metinės mažmeninės kainos Latvijoje 1913-1939 m.
Ne maisto prekių vidutinės metinės mažmeninės kainos Lietuvoje 1913-1939 m.
Ne maisto prekių vidutinės metinės mažmeninės kainos Taline (Estijoje) 1913-1939 m.
Mėnesinis pragyvenimo išlaidų indeksas Estijoje, 1919-1939 m.
Mėnesinis maisto produktų mažmeninės prekybos indeksas Latvijoje, 1919-1939 m.
Mėnesinis didmeninės prekybos kainų indeksas Estijoje, 1919-1939 m.
Mėnesinis didmeninės prekybos kainų indeksas Latvijoje, 1919-1939 m.

Duomenų rinkiniai parengti ir publikuoti Vilniaus universitetui įgyvendinant projektą „Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas“ (vadovas – prof. habil. dr. Zenonas Norkus). Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.

Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal „Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0) sąlygas.

Lietuvos akademinių institucijų darbuotojai jungdamiesi prie LiDA Dataverse talpyklos gali naudotis savo institucinius prisijungimo vardus ir slaptažodžius.