2022 m. sausio 28 d. LiDA Dataverse talpykloje atverta Baltijos šalių istorinės statistikos Dataverse kolekcija „Sveikatos apsauga“

2022 m. sausio 28 d. LiDA Dataverse talpykloje archyvo vartotojams atverta visa Baltijos šalių istorinės statistikos Dataverse kolekcija Sveikatos apsauga.

Dataverse kolekcijoje „Sveikatos apsauga“ talpinami duomenys apie gydymo įstaigų ir vaistinių skaičių, medikų skaičių, visuomenės sveikatą bei savijautą ir pan.

LiDA archyvo vartotojams prieinami 13 duomenų rinkinių:
Ligoninių, ligoninių lovų ir vaistinių skaičius (10 000 gyventojų) Estijoje, 1919-1939 m.
Ligoninių, ligoninių lovų ir vaistinių skaičius (10 000 gyventojų) Latvijoje, 1919-1939 m.
Ligoninių, ligoninių lovų ir vaistinių skaičius (10 000 gyventojų) Lietuvoje, 1919-1939 m.
Ligoninių, ligoninių lovų ir vaistinių skaičius (N) Estijoje, 1919-1939 m.
Ligoninių, ligoninių lovų ir vaistinių skaičius (N) Latvijoje, 1919-1939 m.
Ligoninių, ligoninių lovų ir vaistinių skaičius (N) Lietuvoje, 1919-1939 m.
Medicinos personalo skaičius (10 000 gyventojų) Estijoje, 1919-1939 m.
Medicinos personalo skaičius (10 000 gyventojų) Latvijoje, 1919-1939 m.
Medicinos personalo skaičius (10 000 gyventojų) Lietuvoje, 1919-1939 m.
Medicinos personalo skaičius (N) Estijoje, 1919-1939 m.
Medicinos personalo skaičius (N) Latvijoje, 1919-1939 m.
Medicinos personalo skaičius (N) Lietuvoje, 1919-1939 m.
Šauktinių ūgis Baltijos šalyse, 1897-1913 m.

Duomenų rinkiniai parengti ir publikuoti Vilniaus universitetui įgyvendinant projektą „Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas“ (vadovas – prof. habil. dr. Zenonas Norkus). Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.

Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal „Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0) sąlygas.

Lietuvos akademinių institucijų darbuotojai jungdamiesi prie LiDA Dataverse talpyklos gali naudotis savo institucinius prisijungimo vardus ir slaptažodžius.