Stata

2022 m. sausio 27 d. vyko mokymai „Kiekybinių tyrimų duomenų apdorojimas naudojant SPSS programą“

KTU SHMMF Duomenų analizės ir archyvavimo centras (DAtA) 2022 m. sausio 27 d. vykdė metodologinius mokymus „Kiekybinių tyrimų duomenų apdorojimas naudojant SPSS programą“, kuriuos vedė dr. Vytautas Janilionis (Kauno technologijos universitetas).

Kursų metu buvo supažindinama su vienmate, dvimate ir daugiamate kiekybinių duomenų analize SPSS programa. Vienmatės analizės dalyje buvo supažindinama su padėties, sklaidos ir kitų vienmatės statistikų gavimu SPSS programa. Dvimatės analizės dalyje buvo supažindinama su vidurkių palyginimu, ryšio matais. Daugiamatės analizės dalyje – su tiesine regresine analize ir pagrindinių komponenčių analize.

Mokymai buvo skirti Lietuvos socialinių mokslų centro doktorantams ir darbuotojams.