2022 m. sausio 20 d. LiDA Dataverse talpykloje atverta Baltijos šalių istorinės statistikos Dataverse kolekcija „Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis“

2022 m. sausio 20 d. LiDA Dataverse talpykloje archyvo vartotojams atverta visa Baltijos šalių istorinės statistikos Dataverse kolekcija Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis.

Dataverse kolekcijoje „Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis“ talpinami duomenys apie žemėnaudą, žemės ūkio gamybą, pasėlius, derlių ir derlingumą, gyvulių, paukščių skaičių ir produktyvumą, miškų plotus ir miškų verslą, žuvininkystę ir žvejybą, melioraciją ir pan.

LiDA archyvo vartotojams prieinami 59 duomenų rinkiniai:
Arklių skaičius Estijoje, 1919-1939 m.
Arklių skaičius Latvijoje, 1919-1939 m.
Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Estijoje, 1919-1939 m.
Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Estijos (Estliandijos) gubernijoje (Estija), 1897-1914 m.
Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Kauno gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Lietuva), 1897-1914 m.
Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Kuršo (Kurliandijos) gubernijoje (Latvija), 1897-1914 m.
Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Latvijoje, 1919-1939 m.
Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Lietuvoje, 1919-1939 m.
Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Livliandijos gubernijoje (Estija ir Latvija), 1897-1914 m.
Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Suvalkų gubernijoje (Lietuva ir Lenkija), 1897-1914 m.
Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Vilniaus gubernijoje (Baltarusija ir Lietuva), 1897-1914 m.
Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m.
Avių skaičius Estijoje, 1919-1939 m.
Avių skaičius Latvijoje, 1919-1939 m.
Avių skaičius Lietuvoje, 1919-1939 m.
Avižų pasėliai Estijoje, 1919–1939 m.
Avižų pasėliai Latvijoje, 1919-1939 m.
Bulvių derlingumas Estijoje, 1919-1939
Bulvių derlingumas Latvijoje, 1919-1939
Bulvių pasėliai Estijoje, 1919-1939 m.
Bulvių pasėliai Latvijoje 1919-1939 m.
Galvijų skaičius Estijoje, 1919-1939 m.
Galvijų skaičius Estijos (Estliandijos) gubernijoje (Estija), 1897-1914 m.
Galvijų skaičius Kauno gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Lietuva), 1897-1914 m.
Galvijų skaičius Kuršo (Kurliandijos) gubernijoje (Latvija), 1897-1914 m.
Galvijų skaičius Latvijoje, 1919-1939 m.
Galvijų skaičius Livliandijos gubernijoje (Estija ir Latvija), 1897-1914 m.
Galvijų skaičius Suvalkų gubernijoje (Lietuva ir Lenkija), 1897-1914 m.
Galvijų skaičius Vilniaus gubernijoje (Baltarusija ir Lietuva), 1897-1914 m.
Galvijų skaičius Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m.
Gyvulininkystės produkcijos apimtys ir vertė Estijoje, 1919-1939 m.
Gyvulininkystės produkcijos apimtys ir vertė Latvijoje, 1919-1939 m.
Gyvulininkystės produkcijos apimtys ir vertė Lietuvoje, 1919-1939 m.
Kiaulių skaičius Estijoje, 1919-1939 m.
Kiaulių skaičius Estijos (Estliandijos) gubernijoje (Estija), 1897-1914 m.
Kiaulių skaičius Kauno gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Lietuva), 1897-1914 m.
Kiaulių skaičius Kuršo (Kurliandijos) gubernijoje (Latvija), 1897-1914 m.
Kiaulių skaičius Latvijoje, 1919-1939 m.
Kiaulių skaičius Livliandijos gubernijoje (Estija ir Latvija), 1897-1914 m.
Kiaulių skaičius Suvalkų gubernijoje (Lietuva ir Lenkija), 1897-1914 m.
Kiaulių skaičius Vilniaus gubernijoje (Baltarusija ir Lietuva), 1897-1914 m.
Kiaulių skaičius Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m.
Linų pasėliai Estijoje, 1919-1939 m.
Linų pasėliai Latvijoje, 1919-1939 m.
Linų pasėliai Lietuvoje, 1919-1939 m.
Miežių derlingumas Estijoje, 1919-1939
Miežių derlingumas Latvijoje, 1919-1939
Miežių pasėliai Estijoje, 1919-1939 m.
Miežių pasėliai Latvijoje, 1919-1939 m.
Pasėliai Estijoje, 1919-1939 m.
Pasėliai Latvijoje, 1919-1939 m.
Žieminių ir vasarinių kviečių derlingumas Latvijoje, 1919-1939
Žieminių ir vasarinių kviečių pasėliai Latvijoje, 1919-1939 m.
Žieminių ir vasarinių rugių derlingumas Estijoje, 1919-1939
Žieminių ir vasarinių rugių derlingumas Latvijoje, 1919-1939
Žieminių ir vasarinių rugių pasėliai Estijoje, 1919-1939 m.
Žieminių ir vasarinių rugių pasėliai Latvijoje, 1919-1939 m.
Žieminių kviečių derlingumas Estijoje, 1919-1939
Žieminių kviečių pasėliai Estijoje, 1919-1939 m.

Duomenų rinkiniai parengti ir publikuoti Vilniaus universitetui įgyvendinant projektą „Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas“ (vadovas – prof. habil. dr. Zenonas Norkus). Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.

Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal „Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0) sąlygas.

Lietuvos akademinių institucijų darbuotojai jungdamiesi prie LiDA Dataverse talpyklos gali naudotis savo institucinius prisijungimo vardus ir slaptažodžius.