2022 m. sausio 14 d. įteiktas „Prof. Juozo Leonavičiaus vardo apdovanojimas už indėlį į Lietuvos mokslo duomenynų vystymą“

2022 m. sausio 14 d. dėl koronaviruso pandemijos nuotoliniu būdu vykusios Lietuvos sociologų draugijos XIII konferencijos metu Habil. dr. Zenonui Norkui, Dr. Aelitai Ambrulevičiūtei, Dr. Jurgitai Markevičiūtei, Dr. Vaidui Morkevičiui ir Dr. Giedriui Žvaliauskui buvo įteiktas pirmasis „Prof. Juozo Leonavičiaus vardo apdovanojimas už indėlį į Lietuvos mokslo duomenynų vystymą“.

Lietuvos sociologų draugijos ir Lietuvos HSM duomenų archyvo (LiDA) „Prof. Juozo Leonavičiaus vardo apdovanojimas už indėlį į Lietuvos mokslo duomenynų vystymą“ suteiktas už duomenų rinkinį „Baltijos šalių istorinė statistika“.

LiDA istorinės statistikos Dataverse kolekcijoje „Baltijos šalių istorinė statistika“ publikuojami Vilniaus universiteto įgyvendinto projekto „Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas“ (vadovas – prof. habil. dr. Zenonas Norkus) istorinės statistikos duomenys apie Baltijos šalis. Iš viso šioje kolekcijoje yra 201 duomenų rinkinys.