2022 m. sausio 11 d. LiDA Dataverse talpykloje atverta Baltijos šalių istorinės statistikos Dataverse kolekcija „Socialinė patologija“

2022 m. sausio 11 d. LiDA Dataverse talpykloje archyvo vartotojams atverta visa Baltijos šalių istorinės statistikos Dataverse kolekcija Socialinė patologija.

Dataverse kolekcijoje „Socialinė patologija“ talpinama nusikaltimų ir teisingumo statistika, duomenys apie teisėsaugos institucijas ir pan.

LiDA archyvo vartotojams prieinami 3 duomenų rinkiniai:
Kalinių skaičius Lietuvoje, 1919-1939 m.
Kalinių skaičius Latvijoje, 1919-1939 m.
Kalinių skaičius Estijoje, 1919-1939 m.

Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal „Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0) sąlygas.

Lietuvos akademinių institucijų darbuotojai jungdamiesi prie LiDA Dataverse talpyklos gali naudotis savo institucinius prisijungimo vardus ir slaptažodžius.

Duomenų rinkiniai parengti ir publikuoti Vilniaus universitetui įgyvendinant projektą „Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas“ (vadovas – prof. habil. dr. Zenonas Norkus). Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.