2022 m. sausio 10 d. LiDA Dataverse talpykloje atverta Baltijos šalių istorinės statistikos Dataverse kolekcija „Demografija“

2022 m. sausio 10 d. LiDA Dataverse talpykloje archyvo vartotojams atverta visa Baltijos šalių istorinės statistikos Dataverse kolekcija Demografija“.

Dataverse kolekcijoje „Demografija“ talpinami duomenys apie Baltijos šalių gyventojų skaičių, tankumą, gyventojų skaičių pagal gyvenamąją vietą (miestas ar kaimas), lytį, konfesiją, etninę ar tautinę, socialinę ar luominę sudėtį; istorinius demografinius duomenis (gimstamumas, mirtingumas, santuokos, ištuokos, sergamumas ir kt.); gyventojų migracijos duomenis; gyventojų surašymų duomenis ir pan.

LiDA archyvo vartotojams prieinami 47 duomenų rinkiniai:
Gimstamumo lygis (1000 gyventojų) Estija, 1919-1939 m.
Gimstamumo lygis (1000 gyventojų) Latvija, 1919-1939 m.
Gimstamumo lygis (1000 gyventojų) Lietuvoje, 1919-1939 m.
Gyventojų mirties priežastys Estijoje, 1919-1939 m.
Gyventojų mirties priežastys Latvijoje, 1919-1939 m.
Gyventojų mirties priežastys Lietuvoje, 1919-1939 m.
Estijos gyventojai pagal lytį ir amžių 1922 m. surašymo duomenimis
Estijos gyventojai pagal lytį ir amžių 1934 m. surašymo duomenimis
Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (N) Estijoje, 1919-1939 m.
Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (N) Latvijoje, 1919-1939 m.
Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (N) Lietuvoje, 1919-1939 m.
Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (1000 gimusių kūdikių) Lietuvoje, 1919-1939 m.
Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (1000 gyvų gimusių kūdikių) Estijoje, 1919-1939 m.
Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (1000 gyvų gimusių kūdikių) Latvijoje, 1919-1939 m.
Latvijos gyventojai pagal lytį ir amžių 1925 m. surašymo duomenimis
Latvijos gyventojai pagal lytį ir amžių 1930 m. surašymo duomenimis
Latvijos gyventojai pagal lytį ir amžių 1935 m. surašymo duomenimis
Mirtingumo lygis (1000 gyventojų) Estijoje, 1919–1939 m.
Mirtingumo lygis (1000 gyventojų) Latvijoje, 1919–1939 m.
Mirtingumo lygis (1000 gyventojų) Lietuvoje, 1919-1939 m.
Natūrali gyventojų kaita (N) Estijoje, 1919-1939 m.
Natūrali gyventojų kaita (N) Latvijoje, 1919-1939 m.
Natūrali gyventojų kaita (N) Lietuvoje, 1919-1939 m.
Gimusiųjų (N) skaičius Lietuvoje, 1919-1939 m.
Mirusiųjų skaičius (N) Estijoje, 1919-1939 m.
Mirusiųjų skaičius (N) Latvijoje, 1919-1939 m.
Mirusiųjų skaičius (N) Lietuvoje 1919-1939 m.
Gyvagimių skaičius (N) Estijoje, 1919-1939 m.
Gyvagimių skaičius (N) Latvijoje, 1919-1939 m.
Gyventojų skaičius apskrityse Estijoje, 1919-1939 m.
Gyventojų skaičius apskrityse Latvijoje 1919-1939 m.
Gyventojų skaičius apskrityse Lietuvoje, 1919-1939 m.
Gyventojų judėjimas Kuršo (Kurliandijos) gubernijoje (Latvija), 1897-1914 m.
Gyventojų judėjimas Estijos (Estliandijos) gubernijoje (Estija), 1897-1914 m.
Gyventojų judėjimas Estijoje, 1919-1939 m.
Gyventojų judėjimas Kauno gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Lietuva), 1897-1914 m.
Gyventojų judėjimas Latvijoje, 1919-1939 m.
Gyventojų judėjimas Livliandijos gubernijoje (Estija ir Latvija), 1897-1914 m.
Gyventojų judėjimas Suvalkų gubernijoje (Lietuva ir Lenkija), 1897-1914 m.
Gyventojų judėjimas Vilniaus gubernijoje (Baltarusija ir Lietuva), 1897-1914 m.
Gyventojų judėjimas Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m.
Estijos (tarpukario ribose) miestų ir miestelių gyventojai, 1897-1939 m.
Latvijos (tarpukario ribose) miestų ir miestelių gyventojai
Lietuvos (tarpukario ir dabartinėse ribose) miestų ir miestelių gyventojai, 1897-1939 m.
Natūrali gyventojų kaita (1000 gyventojų) Estijoje, 1919-1939 m.
Natūrali gyventojų kaita (1000 gyventojų) Latvijoje, 1919-1939 m.
Natūrali gyventojų kaita (1000 gyventojų) Lietuvoje, 1919-1939 m.

Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal „Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0) sąlygas.

Lietuvos akademinių institucijų darbuotojai jungdamiesi prie LiDA Dataverse talpyklos gali naudotis savo institucinius prisijungimo vardus ir slaptažodžius.

Duomenų rinkiniai parengti ir publikuoti Vilniaus universitetui įgyvendinant projektą „Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas“ (vadovas – prof. habil. dr. Zenonas Norkus). Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.