2022 m. liepos 21 d. LiDA Apklausų duomenų Dataverse kolekcijoje „Socialinių problemų stebėsena“ publikuoti nauji duomenų rinkiniai

2022 m. liepos 21 d. LiDA Dataverse talpyklos Dataverse kolekcijoje „Lietuvos socialinių problemų stebėsena publikuoti keturi nauji duomenų rinkiniai.

Vyresnio amžiaus žmonių gerovė: Lietuvos gyventojų tyrimas, 2019 m. spalis – lapkritis
Vyresnio amžiaus žmonių gerovė: Latvijos gyventojų tyrimas, 2019 m. lapkritis – gruodis
Vyresnio amžiaus žmonių gerovė: Estijos gyventojų tyrimas, 2019 m. spalis – lapkritis
Vyresnio amžiaus žmonių gerovė: Estijos, Latvijos ir Lietuvos gyventojų tyrimas, 2019 m. spalis – gruodis (jungtinis duomenų failas)

Duomenis LiDA neatlyginamai perdavė Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto mokslininkų grupė (vadovė – vyriaus. m. d., dr. Jolanta Aidukaitė), įgyvendinusi projektą „Vyresnio amžiaus žmonių gerovės konstravimas: įgalinimo politika, stebėsenos rodikliai ir vyresnio amžiaus žmonių balsas”. Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.

Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal „Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0) sąlygas.

Lietuvos akademinių institucijų darbuotojai jungdamiesi prie LiDA Dataverse talpyklos gali naudotis savo institucinius prisijungimo vardus ir slaptažodžius.