2022 m. kovo – gegužės mėn. vyko mokymai „Kiekybinių duomenų analizės metodų taikymas“

KTU SHMMF Duomenų analizės ir archyvavimo (DAtA) centras 2022 m. kovo – gegužės mėn. vykdė 40 akad. val. trukmės metodologinius mokymus „Kiekybinių duomenų analizės metodų taikymas“, kuriuos vedė Kauno technologijos universiteto mokslininkai dr. Vytautas Janilionis, dr. Vaidas Morkevičius, dr. Inga Popovaitė, dr. Rimantas Vosylis.

Mokymų tikslas buvo suteikti žinių apie statistinius kiekybinių duomenų analizės metodus, kad mokymų dalyviai galėtų praktiškai juos taikyti savo tyrimuose. Mokymų metu buvo ugdomi gebėjimai suprasti imčių sudarymo metodus, suprasti ir taikyti aprašomąją statistiką, inferencinę statistiką bei statistinius kriterijus, tiesinę ir regresinę analizę, kelių analizę ir struktūrinių lygčių modeliavimą, laiko eilučių analizę.

Mokymai skirti tikslinei Nacionalinės švietimo agentūros ir Švietimo mokslo ir sporto ministerijos darbuotojų grupei.

Mokymai buvo vykdomi Nacionalinei švietimo agentūrai įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“ (projekto kodas 09.4.1-ESFA-V-713-02-0001).