2022 m. gruodžio 5 d. vyko mokymai „Kiekybinių tyrimų duomenų apdorojimas naudojant SPSS programą“

KTU SHMMF Duomenų analizės ir archyvavimo (DAtA) centras 2022 m. gruodžio 5 d. vykdė metodologinius mokymus „Kiekybinių tyrimų duomenų apdorojimas naudojant SPSS programą“, kuriuos vedė dr. Aistė Balžekienė (Kauno technologijos universitetas).

Mokymų metu buvo susipažįstama su vienmate, dvimate ir daugiamate kiekybinių duomenų analize IBM SPSS. Vienmatės analizės dalyje susipažįstama su padėties, sklaidos ir kitų vienmatės statistikų gavimu IBM SPSS. Dvimatės analizės dalyje susipažįstama su vidurkių palyginimu, ryšio matais. Daugiamatės analizės dalyje susipažįstama su tiesine regresine analize ir pagrindinių komponenčių analize. Mokymai interaktyvūs ir ugdantys praktinius gebėjimus.

Mokymai buvo skirti Vilniaus kolegijos akademinei bendruomenei.