2022 m. gruodžio 2 d. įteiktas „Prof. Juozo Leonavičiaus vardo apdovanojimas už indėlį į Lietuvos mokslo duomenynų vystymą“

2022 m. gruodžio 2 d. vykusios Lietuvos sociologų draugijos XIV konferencijos metu Dr. Vladimirui Gaidžiui buvo įteiktas antrasis „Prof. Juozo Leonavičiaus vardo apdovanojimas už indėlį į Lietuvos mokslo duomenynų vystymą“.

Lietuvos sociologų draugijos ir Lietuvos HSM duomenų archyvo (LiDA) „Prof. Juozo Leonavičiaus vardo apdovanojimas už indėlį į Lietuvos mokslo duomenynų vystymą“ suteiktas už duomenų rinkinį „Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras“.

Dr. V. Gaidžio iniciatyva LiDA Apklausų duomenų Dataverse kolekcijoje „Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras“ atverti 1989-1993 metais Viešosios nuomonės tyrimų centro vykdytų apklausų duomenys. Didelę istorinę vertę turinčiose apklausose buvo tiriamos tuometinės Lietuvos gyventojų nuomonės aktualiais politiniais, socialiniais bei ekonominiais klausimais.