2022 m. birželio – rugpjūčio mėn. vyko mokymai „Kokybinių duomenų analizės metodų taikymas“

KTU SHMMF Duomenų analizės ir archyvavimo (DAtA) centras 2022 m. birželio – rugpjūčio mėn. vykdė 40 akad. val. trukmės metodologinius mokymus „Kokybinių duomenų analizės metodų taikymas“, kuriuos vedė Kauno technologijos universiteto mokslininkai dr. Eglė Butkevičienė, dr. Gintautas Cibulskas, dr. Jurgita Jurkevičienė, dr. Vaidas Morkevičius, dr. Raminta Pučėtaitė, dokt. Vilma Sukackė, dr. Audronė Telešienė.

Mokymų tikslas buvo suteikti žinių ir ugdyti gebėjimus praktiškai taikyti kokybinių duomenų analizės metodus. Kurse buvo ugdomi gebėjimai tinkamai parinkti bei derinti kokybinių tyrimų tipus, skirtingus metodus, gebėjimus kurti kodavimo schemas, kokybinių tyrimų instrumentus, rengti tyrimų protokolus, ataskaitas, ugdyti programinės įrangos (pvz. MAXQDA) taikymo įgūdžius, atlikti sisteminę literatūros analizę, kokybinę lyginamąją analizę, turinio analizę, socialinių tinklų ir medijų analizę laikantis tyrėjų etikos bei duomenų apsaugos reikalavimų.

Mokymai skirti tikslinei Nacionalinės švietimo agentūros ir Švietimo mokslo ir sporto ministerijos darbuotojų grupei.

Mokymai buvo vykdomi Nacionalinei švietimo agentūrai įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“ (projekto kodas 09.4.1-ESFA-V-713-02-0001).