2022 m. balandžio 13 d. LiDA Dataverse talpykloje atverta Apklausų duomenų Dataverse kolekcija „Aplinkosauginių nuostatų ir elgsenos tyrimai“

2022 m. balandžio 13 d. LiDA Dataverse talpykloje archyvo vartotojams atverta visa Dataverse kolekcija „Aplinkosauginių nuostatų ir elgsenos tyrimai“.

Dataverse kolekcijoje „Aplinkosauginių nuostatų ir elgsenos tyrimai“ ” talpinamos apklausos, kuriomis siekiama išanalizuoti skirtingų populiacijų požiūrius į aplinką, ekologines vertybes, aplinkai draugišką elgseną, taip pat klimato kaitos suvokimą, požiūrį į klimato kaitą, klimato kaitos atžvilgiu reikšmingą elgseną, požiūrius į energiją, energijos technologijų priimtinumą, ekologines žinias, aplinkosauginį švietimą, darnaus vystymosi švietimą, bei aplinkosauginio pilietiškumo elementus.

LiDA archyvo vartotojams prieinami 5 duomenų rinkiniai:
Lietuvos gyventojų aplinkosauginės nuostatos, 2021 m. liepa – rugpjūtis
Socialinis klimato kaitos suvokimas Lietuvoje, 2018 m. spalis – lapkritis
Rizikos suvokimo žemėlapiai Lietuvoje: erdvinė ir socio-psichologinė dimensijos, 2020 m. rugsėjis – spalis
Studentų aplinkosauginis pilietiškumas technologiniame universitete, 2020 m. lapkritis – 2021 m. sausis
Taip pat pasiekiamas ir TSTP kolekcijai priklausantis tyrimas „Aplinka III, 2010 m. lapkritis – 2011 m. vasaris“

Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal „Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0) sąlygas.

Lietuvos akademinių institucijų darbuotojai jungdamiesi prie LiDA Dataverse talpyklos gali naudotis savo institucinius prisijungimo vardus ir slaptažodžius.