Kokybinių duomenų analizė su MAXQDA

2021 m. gruodžio 6-7 d. vyko mokymai „Kokybinių duomenų analizė su MAXQDA: įvadinis lygmuo“

KTU SHMMF Duomenų analizės ir archyvavimo (DAtA) centras 2021 m. gruodžio 6-7 d. vykdė metodologinius mokymus „Kokybinių duomenų analizė su MAXQDA: įvadinis lygmuo“, kuriuos vedė dokt. Vilma Sukackė (Kauno technologijos universitetas).

Mokymai buvo skirti Vilniaus kolegijos akademinei bendruomenės nariams, norintiems pradėti dirbti su MAXQDA kokybinių duomenų analizės programa. Mokymai interaktyvūs ir ugdantys praktinius gebėjimus.