2020 m. spalio 15-16 d. vyko mokymai „Informacija ir duomenys poveikio vertinime“

KTU SHMMF Duomenų analizės ir archyvavimo (DAtA) centras 2020 m. spalio 15-16 d. vykdė metodologinius mokymus „Informacija ir duomenys poveikio vertinime“, kuriuos vedė dr. Vaidas Morkevičius (Kauno technologijos universitetas).
Mokymai buvo skirti Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA), Vyriausybės kanceliarijos bei Aplinkos, Ekonomikos ir inovacijų, Finansų, Vidaus reikalų, Kultūros, Švietimo mokslo ir sporto, Žemės ūkio ministerijų darbuotojams.

Mokymai vyko Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje.

Mokymų metu buvo aptariamos šios temos:

  • Duomenų svarba poveikio vertinime

Kokią socialinę/viešosios politikos problemą siekiama išspręsti? Kokios tikslinės grupės bus paveiktos? Apie ką reikia surinkti informaciją (duomenis), kad galėčiau atlikti

poveikio vertinimą? Kokio pobūdžio duomenys ir informacija tai bus? Apie ką nereikia rinkti informacijos ir duomenų (jau yra)?

  • Poveikio vertinimas pasitelkiant duomenis

Kokios yra socialinės/viešosios politikos problemos priežastys? Koks galėtų būti sprendimo loginis modelis?

  • Informacijos ir empirinių duomenų poveikio vertinimui paieška

Kur pradėti informacijos paiešką: bendri paieškos varikliai (Google ir kt.)? Žiniasklaidos straipsniai: patikimumas ir panaudojimo galimybės. Ekspertinės informacijos paieška: tarptautinės organizacijos, tyrimų institutai, interesų grupių (verslo, darbuotojų, soc. grupių ir pan.) organizacijos ir kt. Mokslinės (straipsnių, monografijų ir kt.) informacijos paieška. Duomenų bazės pasaulyje ir Lietuvoje. Oficialioji statistika ir moksliniai tyrimai. Kuo tikėti ir kuo – ne? Kokios yra duomenų naudojimo etikos taisyklės?

  • Empirinių duomenų poveikio vertinimui pakankamumo įvertinimas

Atvejų analizė: Kur buvo ieškota duomenų/informacijos? Ar rasta informacija/duomenys išsamūs ir pakankami? Kur galima būtų rasti papildomos informacijos/duomenų?

  • Empirinių duomenų poveikio vertinimui papildomas rinkimas (kartu su dr. Dalia Bagdžiūnaite, STRATA)

Ką daryti, kai tinkamų duomenų nėra? Tyrimų rūšys: ką reikia ištirti ir kokio tyrimo reikia? Duomenų rinkimas: tradiciniai ir įtraukiantys metodai.

  • Empirinių duomenų naudojimas poveikio vertinime

Kurie duomenys ir tyrimai patikimi? Ar reikia man pačiam analizuoti duomenis?

  • Empirinių duomenų analizė atliekant poveikio vertinimą

Kaip analizuoti duomenis: kiekybiniai ir kokybiniai duomenys? Ką daryti, kai tyrimų daug ir jų duomenys rodo prieštaringus rezultatus?