2020 m. sausio 17 d. vyko praktinės patirties dalinimosi seminaras „Sisteminė literatūros analizė kaip empirinio tyrimo metodas“

KTU SHMMF Duomenų analizės ir archyvavimo (DAtA) centras 2020 m. sausio 17 d. rengė praktinės patirties dalinimosi seminarą „Sisteminė literatūros analizė kaip empirinio tyrimo metodas“, kurį vedė dr. Audronė Telešienė (Kauno technologijos universitetas) ir dokt. Audra Balundė (Mykolo Romerio universitetas, Groningeno universitetas, Nyderlandai).

Mokymai buvo skirti tyrėjams norintiems pradėti taikyti sisteminę literatūros analizė. Tai – empirinio tyrimo metodas, kuomet analizės objektu tampa akademiniai tekstai. Seminaro metu dalinamasi patirtimi apie šiame metode taikomus atrankos standartus, akademinių tekstų apdorojimą, parodomas MAXQDA potencialas atliekant tokių tekstų analizę. Seminaras interaktyvus ir ugdantys praktinius gebėjimus.