2020 m. rugsėjo 30 d. vyko praktinės patirties dalinimosi seminaras „Regresinės analizės rezultatai publikacijose“

KTU SHMMF Duomenų analizės ir archyvavimo (DAtA) centras 2020 m. rugsėjo 30 d. vykdė praktinės patirties dalinimosi seminarą „Regresinės analizės rezultatai publikacijose“, kurį vedė dr. Jose M. Echavarren (Pablo de Olavide universitetas, Ispanija).
Seminare pagrindinis dėmesys buvo skiriamas kiekybinių metodų (daugiausia regresinės analizės) taikymui, siekiant publikuotis aukšto poveikio žurnaluose. Seminare buvo pateikiami praktiniai gerosios praktikos patarimai, faktinės jau publikuotų straipsnių recenzijos ir tai, kaip pats lektorius atsižvelgė į sudėtingiausias recenzentų pastabas. Seminare lektorius dalinosi asmenine nuomone apie straipsnių dizainą, technikų pritaikymą ir atsakymus į recenzijas socialiniuose moksluose.