2020 m. liepos 21 d. publikuotas duomenų rinkinys „Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1989 m. gruodis – 1990 m. sausis“

2020 m. liepos 21 d. LiDA Apklausų duomenų katalogas pasipildė nauju duomenų rinkiniu „Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1989 m. gruodis – 1990 m. sausis.“

Šiuo duomenų rinkiniu papildoma publikuojamų tyrimų, kuriuos 1989-1993 m. atliko Viešosios nuomonės tyrimų centras, serija. VNTC tyrimais siekta išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę aktualiais visuomenei klausimais, šalyje vykstant sparčiai politinei, socialinei bei ekonominei transformacijai 1989-1993 m.

Duomenų rinkinys be apribojimų prieinamas LiDA registruotiems vartotojams (naujus vartotojus kviečiame užsiregistruoti čia).