Kokybinių duomenų analizė su MAXQDA

2020 m. birželio 19 d. vyko mokymai „Atsakymų į atvirus apklausų klausimus analizė su MAXQDA (2018)“

KTU SHMMF Duomenų analizės ir archyvavimo (DAtA) centras 2020 m. birželio 19 d. vykdė internetinį metodologinių mokymų seminarą „Atsakymų į atvirus apklausų klausimus analizė su MAXQDA (2018) (angl. Analysing Answers to Open Ended Survey Questions with MAXQDA (2018))„, kurį vedė Graham Hughes (Jungtinė Karalystė).

Mokymai buvo skirti tyrėjams norintiems dirbti su MAXQDA kokybinių duomenų analizės programa, atliekant, internetinių apklausų metu surinktų kokybinių ir kiekybinių duomenų tvarkymą viename projekte, įskaitant atvirų klausimų kodavimo etapo automatizavimą ir priemones, leidžiančius sujungti atvirus klausimus su uždarais klausimais taip, kad vieni yra tiesiogiai susieti kitais viso analizės proceso metu. Mokymai interaktyvūs ir ugdantys praktinius gebėjimus.