Vaidas Morkevičius

KTU vyr. mokslo darbuotojas

Dr. Vaidas Morkevičius yra DAtA centro asocijuotas tyrėjas, taip pat mokslo grupės „Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis“ vyr. mokslo darbuotojas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete, Kauno technologijos universitete. Jo mokslinių tyrimų sritys: politinė komunikacija, piliečių bei elito nuostatos ir elgsena, socialinė struktūra ir nelygybė, socialinių tyrimų metodai. Su Zenonu Norkumi 2011 m. publikavo vadovėlį „Kokybinė lyginamoji analizė“. Nuo 2002 m. KTU, VDU ir ISM yra dėstęs įvairius tyrimo metodų kursus. 2008-2018 m. buvo Europos socialinio tyrimo nacionalinis koordinatorius Lietuvoje. Kaip bendraautorius yra prisidėjęs prie statistinės kiekybinių duomenų analizės ir kompiuterizuotos kokybinių duomenų analizės mokomosios medžiagos parengimo.

Vilma Sukackė

KTU edukologijos doktorantė

Dokt. Vilma Sukackė yra DAtA centro asocijuota tyrėja, lektorė, mokslinio žurnalo „Informacinės technologijos ir valdymas“ redaktorė ir Kauno technologijos universiteto (KTU) edukologijos doktorantė. Jos mokslinių interesų ir kompetencijos sritys yra technologijomis praturtintas mokymas(-is), mokslinių tyrimų metodai ir sociolingvistika.

Rimantas Rauleckas

KTU docentas

Dr. Rimantas Rauleckas yra Duomenų analizės ir archyvavimo (DAtA) centro (Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, KTU) docentas. Jo mokslinių tyrimų sritis yra viešasis valdymas, o pagrindinis dėstomas dalykas – socialinių tyrimų metodai. Savo tyrimuose jis taiko statistinės analizės metodus apklausų duomenims. Kaip bendraautorius yra prisidėjęs prie statistinės kiekybinių duomenų analizės (www.lidata.eu/mokymai/metodologiniai/SA) mokomosios medžiagos parengimo.

Audronė Telešienė

KTU profesorė

Prof. Audronė Telešienė yra sociologijos profesorė bei Duomenų analizės ir archyvavimo (DAtA) centro vadovė (Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, KTU). Jos mokslinių tyrimų sritys: aplinkosauginė elgsena ir nuostatos, klimato kaitos socialinis suvokimas ir komunikacija, socialinės gerovės studijos bei socialinių tyrimų metodai. Savo tyrimuose, greta kitų kokybinių ir kiekybinių metodų, ji taiko sisteminę literatūros analizę.

Grahamas Hughesas

Lektorius

Grahamas Hughesas nuo 2011 m. veda MAXQDA mokymus ir yra dėstęs daugiau nei 40 tiesioginių (angl. face-to-face) seminarų bei daugiau nei 200 internetinių seminarų. Iki 2011 m. jis daugiau nei 20 metų vesdavo mokymus ir teikdavo konsultacijas telefonu kitų programinės įrangos paketų naudojimo klausimais.

Florian Rabitz

KTU vyresn. mokslo darbuotojas

Dr. Florianas Rabitzas turi Laisvojo Briuselio universitetopolitikos mokslų daktaro laipsnį. Jis yra Kauno technologijos universiteto vyresnysis mokslo darbuotojas, anksčiau dėstė San Paulo universitete. Jo pagrindiniai tyrimų interesai yra tarptautinės institucijos ir globalus aplinkos valdymas. Paskutinės lektoriaus publikacijos buvo paskelbtos mokslo žurnaluose Environmental Politics, Global Policy ir Review of European, Comparative and International Environmental Law.

Jose Echavarren

Lektorius

Dr. Jose M. Echavarren yra įgijęs sociologijos daktaro laipsnį Navaros universitete (Ispanija). Jo daktaro disertacija 2007 m. sulaukė Ispanijos Sociologų ir politologų asociacijos apdovanojimo. 2006 m. dirbo Andalūzijos studijų centro tyrėju. Šiuo metu jis dirba dėstytoju Pablo de Olavide universitete (Ispanija), kur dėsto kiekybinius metodus ir aplinkosaugos sociologiją. 2014 m. J. M. Echavarren buvo Jorko universiteto (Jungtinė Karalystė) vizituojantis dėstytojas.

Audra Balundė

Lektorė

Dokt. Audra Balundė yra jaunesnioji mokslo darbuotoja Aplinkos psichologijos tyrimų centre, Mykolo Romerio universitete, o taip pat psichologijos mokslų kandidatė Aplinkos psichologijos tyrimų laboratorijoje, Groningeno universitete, Nyderlanduose (www.rug.nl/staff/a.balunde/research). A. Balundės mokslinių tyrimų sritys: aplinką tausojantis elgesys bei jo ištakos; moralinių ir tapatumo veiksnių sąryšis su aplinką tausojančia elgsena. Savo tyrimuose ji taiko kiekybinius tyrimų metodus (pvz.: struktūrinių lygčių modeliavimas, sisteminė ir meta-analizė, etc.). Mokslinės produkcijos sąrašas: https://www.researchgate.net/profile/Audra_Balunde2

Alexandra Stam

Lektorė

Dr. Alexandra Stam asmeninis profilis Šveicarijos socialinių duomenų fonde (angl. Swiss Foundation for Research in Social Sciences, FORS).

Eugenijus Toleikis

Lektorius

Eugenijaus Toleikio asmeninis profilis LinkedIn.

Christina Silver

Lektorė

Dr. Christina Silver asmeninis profilis Qualitative Data Analysis Services, QDAS svetainėje.

Monika Verbalytė

Lektorė

Dokt. Monika Verbalytė studijavo politikos mokslus VU TSPMI ir Europos sociologiją Laisvajame Berlyno universitete. Šiuo metu ji yra doktorantūros studentė sociologijos katedroje Laisvajame Berlyno universitete ir mokslinė darbuotoja projekte „Europa kaip socialinis tinklas: Žmonių transnacionalinės sąveikos ir Europos integracija“ Magdeburgo universitete, Vokietijoje. Jau ketverius metus ji dirba su socialinių tinklų analize, šiuo metu vienu greičiausiai savo populiarumu augančiu ir besivystančiu metodu socialiniuose moksluose. Jos akademiniai interesai apima politinę emocijų ir Europos sociologiją, politinę komunikaciją, politines nuostatas ir elgesį bei diskurso analizę. Ji jau yra publikavusi tarptautinio lygio akademiniuose leidiniuose, pavyzdžiui, EJPR su straipsniu Europe as a Network of Transnational Attachment: Structure, Predictors, Cleavages (su Emanuel Deutschmann, Jan Delhey and Auke Aplowski, 2018).

Rasa Erentaitė

Lektorė

Dr. Rasa Erentaitė yra KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto docentė, vyresnioji mokslo darbuotoja. Daugiau nei dešimtmetį tyrinėja paauglių ir jaunimo psichosocialinės raidos aspektus, ypač tapatumo formavimąsi, tikslų reguliacijos procesus, socialinio-ekonominio-kultūrinio konteksto reikšmę. Savo tyrimuose daugiausiai taiko tęstinės ir vienkartinės apklausos strategijas, kiekybinius statistinės analizės metodus. Nuo 2008-ųjų dėsto socialinių (psichologinių) tyrimų metodus bakalauro ir magistro studijų programose.

Katy Wheeler

Lektorė

Dr. Katy Wheeler is a Senior Lecturer in Sociology at the University of Essex. She has extensive experience of conducting qualitative interviews, including household interviews, expert interviews, and focus groups. Her research interests are in the fields of sustainability and consumption and she has published widely within leading academic journals and two books, Fair-Trade and the Citizen-Consumer: Shopping for Justice (Palgrave, 2012) and Recycling and Consumption Work: Social and moral economies (Palgrave, 2015). She is currently pursuing a project on sustainability education.

Bethany Morgan Brett

Lektorė

Dr. Bethany Morgan Brett is a lecturer in Psychosocial and Psychoanalytic Studies, a child therapist, and an organisational consultant. Her research has primarily focused on the themes of ageing, death, loss, grief, and the life course, and she has conducted extensive interviews and observations with vulnerable research populations. She is particularly interested in how psychoanalysis can be incorporated into social research methods. She has published a number of journal articles and is currently authoring her first monograph for Policy Press on the Death of Parents in Later Life.

Derek Beach

Lektorius

Dr. Derek Beach is a professor of Political Science at Aarhus University. He has authored articles, chapters, and books on case study research methodology, international negotiations, referendums, and European integration, and co-authored Process-tracing Methods: Foundations and Guidelines (University of Michigan Press). More info.

Bruno Castanho Silva

Lektorius

Dr. Bruno Castanho Silva is a postdoctoral researcher at the Cologne Center for Comparative Politics, University of Cologne. He holds a PhD in political science from Central European University and has experience teaching various topics in research design and methodology, including causal inference, machine learning, and structural equation modelling. Substantively, his research focuses on populism in comparative perspective, and social media and politics in Europe.