Pagrindinės veiklos

Duomenų archyvavimas, valdymas ir kuravimas. Taikydamas tarptautinius standartus DAtA Centras archyvuoja socialinių ir humanitarinių mokslų kiekybinius ir kokybinius duomenis. Archyvavimui naudojamas Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA). Taip pat dirbama su kitais Europos socialinių tyrimų duomenų archyvais vykdant veiklas kartu su Europos socialinių mokslų duomenų archyvų konsorciumo (angl. Consortium of European Social Science Data Archives, CESSDA-ERIC) partneriais.
Projektai: CESSDA-VOICE.

Apklausų laboratorija. Koordinuojant Europos socialinio tyrimo (angl. European Social Survey, ESS-ERIC) bei Tarptautinę socialinio tyrimo programą (angl. Inernational Social Survey Programme, ISSP) vykdoma duomenų gavyba, o jų šių duomenų pagrindu yra atliekami tyrimai bei mokymai. Apklausų laboratorija įsikūrusi KTU SHMMF 210 aud. ir yra aprūpinta naujausia įranga reikalinga apklausų duomenų analizei (Stata, Maxqda ir kt.).

Mokslinių tyrimų infrastruktūros. Kartu su Vytauto Didžiojo universitetu įgyvendina Europos socialinį tyrimą (angl. European Social Survey, ESS-ERIC), Tarptautinę socialinio tyrimo programą (angl. Inernational Social Survey Programme, ISSP)

Social Media Lab. Laboratorijos veiklos sritis – komunikacijos ir elgsenos socialinėse medijose analizė. Siekiama plėtoti ir skatinti naujausių technologijų pasiekimais paremtus mokslinius tyrimus, o sukurtus inovatyvius sprendimus bei žinias – integruoti į KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų programas. Laboratorija inicijuoja tarpkrypčius projektus, bendradarbiauja su kitais KTU fakultetais, Lietuvos bei užsienio universitetais, valstybinėmis institucijomis, privataus ir viešojo sektoriaus organizacijomis bei vietos bendruomenėmis.

Metodų mokykla. Centras vykdo tarptautinius ir nacionalinius mokymus bei patirties dalinimosi dirbtuves tyrėjams, duomenų naudotojams bei doktorantams. Kuria ir užtikrina atvirą prieigą prie prie mokymų ir mokymosi medžiagos.

Konsultacijos. Centro darbuotojai konsultuoja socialinių ir humanitarinių mokslų tyrėjus bei doktorantus duomenų analizės, valdymo, parengimo archyvavimui, duomenų radimo ir kitais klausimais.

Apie DAtA centrą

KTU DAtA centras, tai atvira mokslininkų bei praktikų bendruomenė, siekianti įveiklinti socialinių ir humanitarinių mokslų duomenis XXI a. iššūkių sprendimams.

KTU DAtA centro misija – įgalinti ir įtraukti tyrėjus į „duomenų kultūros“ puoselėjimą, teikiant konsultacijas, mokymus bei duomenų analizės, archyvavimo, valdymo bei kuravimo paslaugas.

Paslaugos

Pagrindinės DAtA centro teikiamos paslaugos:

 • Duomenų archyvavimas ir kuravimas
 • Metodologiniai ir duomenų valdymo mokymai
 • Duomenų valdymo plano rengimo konsultavimas
 • Duomenų analizės konsultacijos
 • Duomenų analizės ir apžvalgų rengimas
 • Tyrimų mentoriavimas

DAtA centras organizuoja užsakomuosius metodologinius mokymus organizacijoms ar besimokančiųjų grupėms. Šie mokymai vykdomi pagal patvirtintas neformalaus ugdymo programas arba individualius užsakymus, pagal bendrą mokymų įkainį: 500 Eur už 4 akad. val. Tiksli kaina priklauso nuo užsakomų mokymų trukmės.

Organizuojamų mokymų temos, aprašai ir įkainiai skelbiami mokymų šiuose aprašuose.

LiDA Misija

Sukurti optimalią infrastruktūrą Lietuvos ir tarptautiniams socialiniams ir humanitariniams tyrimams ir tyrėjams per:

 • Kokybišką prieigą prie Lietuvos ir užsienio empirinių duomenų išteklių
 • Duomenų, metaduomenų ir priemonių antrinei duomenų analizei vystymą
 • Archyvų ir socialinių tyrėjų tinklų, kitų infrastruktūrų stiprinimą
 • Mokomųjų tyrimų metodologijos programų doktorantams ir mokslininkams, taip pat studentams rengimą
 • Metodologinių ir empirinių studijų publikavimą knygose ir žurnaluose
 • Metodologinių ir pavyzdinių teminių socialinių tyrimų vykdymą

Tyrimai

„Europos socialinis tyrimas (ESS LT)“ finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.1.1-CPVA-V-701 įgyvendinimo priemonę „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras“. Projekto sutarties Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-04-0002.

Europos socialinių mokslų duomenų archyvų konsorciumo (CESSDA-ERIC) projektas Vocabulary Service Multilingual Content Management, Phase 1 (CESSDA VOICE).

Apie DAtA centrą

KTU DAtA centras, tai atvira mokslininkų bei praktikų bendruomenė, siekianti įveiklinti socialinių ir humanitarinių mokslų duomenis XXI a. iššūkių sprendimams.

KTU DAtA centro misija – įgalinti ir įtraukti tyrėjus į „duomenų kultūros“ puoselėjimą, teikiant konsultacijas, mokymus bei duomenų analizės, archyvavimo, valdymo bei kuravimo paslaugas.