2021 m. rugsėjo 23-24 d. vyko mokymai „Kompiuterinių įrankių taikymas sisteminei literatūros analizei“

KTU SHMMF Duomenų analizės ir archyvavimo (DAtA) centras 2021 m. rugsėjo 23-24 d. vykdė metodologinius mokymus „Kompiuterinių įrankių taikymas sisteminei literatūros analizei“, kuriuos vedė Prof. dr. Audronė Telešienė (Kauno technologijos universitetas).

Mokymai buvo skirti tyrėjams norintiems taikyti sisteminę literatūros analizę kaip tyrimų metodą. Mokymų metu ugdomas gilesnis supratimas apie tekstų atrankos standartus, tekstų paruošimą analizei, analizės metodus, rezultatų pristatymo standartus. Mokymuose buvo ugdomi praktiniai gebėjimai sisteminės literatūros analizės tyrimuose taikyti kompiuterinius įrankius, pavyzdžiui bibliografinės informacijos tvarkymo įrankius, tekstinių duomenų analizės programą MAXQDA.